Připomínky měli v řízení hlavně hygienci. Požadovali doplnění protihlukových studií a případně návrh vedení jiné trasy příjezdových cest.
„Oznamovatel zapracoval požadavky do předložených dokumentů a znojemské pracoviště krajské hygienické stanice po jejich posouzení vydalo vyjádření s tím, že nepožaduje další řízení,“ uvedl Jiří Hájek z odboru životního prostředí krajského úřadu.