*26. března 1698 Helvíkovice u Žamberka

+21. prosince 1765 Přímětice u Znojma

Do Znojma přišel studovat na jesuitské gymnázium jako stipendista louckých premonstrátů. Už v roce 1720 vstoupil právě v Louce do noviciátu a v roce 1726 přijal po studiu teologie kněžské svěcení. O deset let později přijal pověření ke správě farnosti v Příměticích u Znojma, se kterou pak zůstal spjatý do konce svého života.

Od počátky čtyřicátých let se věnoval pokusům s elektřinou, které v roce 1750 s velkým ohlasem ukazoval císaři Františkovi Štěpánovi I. Lotrinskému a císařovně Marii Terezii. V roce 1754 Diviš postavil svůj první „meteorologický stroj“, který se stal prvním úspěšně zhotoveným bleskosvodem. O několik let později místní sedláci stroj zničili v domnění, že se stal příčinou těžkého sucha, později však Diviše požádali, aby stroj znovu postavil. Replika jeho bleskosvodu stojí dnes vedle Divišova památníku v Příměticích před kostelem sv. Markéty, kde byl desetiletí farářem. K nedochovaným Divišovým vynálezům patří elektrický hudební stroj Denis d'Or, Zlatý Diviš.