Ve hře byl také prostor v Kapucínské zahradě blíže k věznici. „Ani toto se neukázalo jako vhodné místo. Kolegové mají nyní za úkol najít jiné vhodné řešení,“ dodala Pastrňáková.

Pejskařům prostor, kde by mohli psa bez obav nechat bez vodítka, chybí. „Každý pes se potřebuje proběhnout volně. Kromě volného pohybu je důležité, aby se potkal s ostatními psy a naučil se, jak se k nim má chovat. Když mám dostatek času, jezdím venčit mimo Znojmo,“ řekla Hájková.

∙Ve Znojmě platí vyhláška, která ukládá povinnost mít psa na vodítku nebo opatřeného náhubkem šestým rokem. Místo pro volné venčení neexistuje.∙Strážníci přestupky řeší obvykle pokutou ve výši několika stokorun.


Původně zamýšlený oplocený prostor u vodojemu v Dolním parku o velikosti většího obývacího pokoje podle ní nebyl šťastným řešením. Radnice hodlala takto původně bránit rostliny v parku před psí močí. „Rádi bychom chránili park a zamezili tomu, aby psi vykonávali svoji potřebu na trávníku či v záhonech,“ sdělila loni na podzim Petra Maršounová ze znojemské radnice.

Skoncovat s ničením majetku agresivní psí močí se rozhodli v Dobšicích. Kvůli ochraně sloupů veřejného osvětlení a rohů domů pořídila obec pět psích pisoárů. „Pisoár využívá toho, že psi si značkují teritorium. Je to trubička s otvory, ve kterých zůstává zbytek moči. Díky pachu je místo pro další psy atraktivnější,“ řekl starosta Jaroslav Jenšovský.