Jak jste se dostala k práci v Prahu?
Praxi v sociálních službách už jsem měla. Reagovala jsem na nabídku práce vedoucí terénního týmu. Nová příležitost mě zaujala v tom, že nabízela práci s lidmi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Většina sociálních služeb, které jsem poznala dříve, takto nefungovala. Práh mě oslovil mimo jiné tím, že boří mýtus o schizofrenii. Mezi lidmi panuje všeobecně rozšířený názor, že nemocní si zaslouží být zavření doma, aby neohrožovali ostatní. Ostatně, také moje blízké okolí reagovalo na novou práci poměrně negativně. Obavy ale nejsou na místě. Lidé s duševním onemocněním totiž velmi často obrací násilí proti sobě. Existuje spousta statistik hovořících o tom, že mnohem nebezpečnější jsou mladí muži v autech než lidé se schizofrenií.

V čem spočívá vaše práce?
Propojujeme sociální a zdravotní poskytování péče. V týmu je kromě sociální pracovnice i psychiatrická sestra, spolupracují s námi psychiatr a psycholog. Podobné týmy fungují v Brně nebo v Praze. Klienti nemusí docházet za odborníky. Naopak, ti dojíždí za nimi domů, kde jim aktivně nabízí pomoc a podporu v těžké situaci.

Jak získáváte informace o klientech?
Existuje spolupráce s psychiatrickým oddělením ve Znojmě. Lékaři nám vytipovávají klienty, kteří jsou vhodní pro terénní služby. Navíc nově navazujeme spolupráci s psychiatrickými ambulancemi, praktiky i obecními úřady. Obrací se na nás také členové rodiny, kteří zažívají s nemocnými obtížné situace. O lidech, kteří potřebují pomoc, se také dozvídáme od sousedů nebo majitelů domů. Pomáháme lidem, před kterými ostatní zavřeli dveře. Daří se to, lidé třeba dokáží po dvou letech vyjít z domu a jsou schopni navázat kontakt, i když dříve to pro ně bylo něco nepředstavitelného. Konkrétní práce může spočívat ve vyřizování sociálních dávek, invalidních důchodů, jednání s majiteli bytů, jednání o jiných možnostech bydlení či o zajištění psychiatrické péče. Pomáháme také prohloubit či urovnat vztahy v rodině i partnerské vztahy.

Potravinová sbírka, ilustrační foto.
Část nákupu nakrmí lidi, kteří se ocitli v nouzi. V sobotu začne sbírka potravin

Jak obtížné je získání důvěry a navázání kontaktu?
Když přijímáme nové pracovníky, hned je upozorňuji na to, že nás klienti budou odmítat a vyhazovat. Pracujeme, na rozdíl od ostatních sociálních služeb, s klienty, kterým chybí motivace. Na místo se vracíme, snažíme se získat jejich důvěru, mluvíme například přes dveře. Často klientům totiž chybí potřebný náhled na jejich onemocnění. Náš tým poskytuje službu sociální rehabilitace. Smyslem je, aby člověk dokázal fungovat v běžném prostředí, které si k životu vybral. Chceme, aby naši klienti žili plnohodnotný život i přes přetrvávající symptomy nemoci. Mám na mysli třeba halucinace nebo bludy. Snažíme se, aby se i s těmito jevy negativními jevy s naší pomocí vyrovnali.

Můžeme ukázat vaši práci na konkrétním příběhu rodiny, která potřebovala vaši pomoc?
Měli jsme případ mladého chlapce, který se kvůli paranoidní schizofrenii opakovaně pokoušel o sebevraždu. Tatínek se domníval, že jde o pubertální záležitost. Nakonec byl mladík hospitalizován a zaléčen. Trpěl stále hlubokými depresemi. Lékařům se naštěstí podařilo jej zachránit. Mladý muž si nedokázal zorganizovat den a nezvládal základní péči o sebe sama. Díky pravidelnému kontaktu, podpoře u něj doma a spolupráci s jeho rodinou jsme dokázali pomoci. Nastavili jsme denní režim a nalezli vhodné zaměstnání na pár hodin denně. Zvýšila se jeho sebedůvěra a život dostal nový smysl. Začal dokonce plánovat do budoucna.

Pomáháte i s nalezením zaměstnání? Jak se vám to daří?
Máme smluvně navázaného zaměstnavatele, je to Igra Model. Tato firma nám nyní zaměstnává tři klienty. Snažíme se je podporovat v pracovním prostředí a dopředu domluvit takové podmínky, aby člověk práci zvládl. Řešíme také, jak lidé fungují ve vztazích na pracovišti a jak vnímají zapojení do kolektivu. Mohou mít také asistenta přímo na pracovišti, který řeší případné konflikty nebo jim předchází.

Lze nějak jednoduše zobecnit, kdo patří mezi vaše nejčastější klienty?
Mezi naše klienty patří lidé se závažným duševním onemocněním, jako je paranoidní schizofrenie nebo deprese. V důsledku své nemoci se často ocitnou v tíživé sociální situaci. Nemoc jim obrátí život na ruby a oni se v něm potřebují znovu zorientovat. Nabízíme podporu lidem starším patnácti let. Řada našich klientů navíc onemocní po dokončení střední nebo vysoké školy. Nemají žádnou pracovní zkušenost, pobírají invalidní důchod a jsou závislí na rodičích. Máme i klienty, kteří onemocní později a nejsou schopni se znovu navrátit do původního zaměstnání nebo se postarat o rodinu. Pomoc potřebují také rodinní příslušníci. Často se setkáváme s matkami, které zůstávají s dospělým synem nebo dcerou samy. Onemocnění provází často ztráta náhledu, lidé si neuvědomují, že jsou nemocní. Nejsou schopni využívat zdravotnické péče ani sociálních výhod.

Ilustrační foto.
Obloha nad Podyjím tmavne. Astronomové chválí výhled, obce šetří za osvětlení

Kolik lidí pracuje v Terénním týmu Znojmo a o kolik klientů se starají?
Nyní je nás šest. Tým tvoří sociální pracovníci, psychiatr, psychiatrická sestra a psycholog. Do konce roku tým rozšíříme a do spolupráce zapojíme také znojemské ambulantní psychiatry a psychology. Staráme se nyní o padesát aktivních klientů s duševním onemocněním a dvacet jejich rodinných příslušníků.

Co je pro vaši práci důležité do budoucna?
Naším cílem je koordinovat celý systém a vytváříme metodické centrum. Snažíme se propojit praktické lékaře, pracovníky sociálních služeb i probační a mediační služby, policisty, záchranáře i další odborníky, kteří se při své práci setkávají s lidmi s duševním onemocněním.

Kde se mohou zájemci o vaší práci dozvědět víc?
Lidé, které tato problematika zajímá, mohou dorazit 20. listopadu v pět hodin do znojemského kina Svět. Bude zde vernisáž výstavy komiksů švédského kreslíře nazvaná Isaak v úzkých. Komiks přeložila sestra naší klientky, která dělá „peer konzultanta“. Je odborným pracovníkem v týmu, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Ve Znojmě „peer“ zatím chybí, ale už máme tři zájemce.