Napotřetí se znojemští radní shodli, jak zadají audit fungování a hospodaření radnice v minulém období. Kontroly přijdou postupně tři. Koalice je s dohodou spokojena, přikyvují i komunisté. Bývalý starosta označil audit za mrhání penězi.

„Dohodli jsme, že audit provedeme ve třech krocích. Nejprve vybereme právní firmu, která přezkoumá smlouvy a zadávání výběrových řízení. Současně v souladu se zákonem o obcích požádáme kraj o důkladnou kontrolu hospodaření města,“ sdělil starosta Zbyšek Kaššai (ČSSD).

Krajští revizoři i najatí právníci by se měli pustit do práce do konce roku. „Následovat bude forenzní audit, zaměřený na celou organizaci s ohledem na výsledky právního a hospodářského auditu a doplněný o personální audit. Všechny tři kontroly se budou týkat let 2006 - 2010,“ doplnil mluvčí rady Pavel Jajtner.

S dohodou je spokojený Pavel Štohl, radní za Sdružení nestraníků, které požadovalo co nejdůkladnější prověření fungování radnice v uplynulém období. „Na zvoleném postupu, že nejprve vymezíme dvěma kontrolami právní a ekonomické mantinely pro forenzní audit, byla jednomyslná shoda. Náš požadavek je splněn, protože nejdůležitější je, aby byl audit protikorupční. Tedy abychom zjistili, zda byly zakázky zadávané podle pravidel a zda nebyly předražené,“ řekl Štohl.

Radní podle něj dlouze diskutovali o tom, jak zadat soutěž na právní firmu pro první část kontroly. „Hodně jsme diskutovali o tom, zda má město dost času na velkou soutěž, nebo zda bude vhodnější oslovit osvědčené firmy s dobrými referencemi v rámci kraje,“ přiblížil Štohl. Hlavním důvodem k takovému řešení bylo připravit co nejdříve podklady pro zadání forenzního auditu.

Starosta Kaššai připustil, že s řízením formou obeslání vybraných firem měli problém také ostatní radní. „Během prosince chceme schválit úplně nová pravidla pro zadávání zakázek. Nakonec jsme se ale přiklonili k rychlejší variantě. Vybrali jsme společnosti s dobrými referencemi z kraje. Jedna z nich byla letos zařazena mezi pět nejlepších právních firem v republice. Všechny jsou z Prahy, nemají na region žádnou vazbu, “ argumentoval Kaššai.

Rozhodnutí radních uvítal komunistický předseda finančního výboru zastupitelstva Ludvík Hekrle. „Audit je jistě potřeba. Jsou tu věci, které musíme napravit a nové vedení města se jim musí obloukem vyhnout. Myslím, že zvolený postup může přinést zamýšlené výsledky. Navíc je pro městskou kasu šetrný,“ uvedl Hekrle.

Starosta Kaššai totiž odhadoval, že všeobecný forenzní audit zadaný některé z čelných firem, by město mohl přijít na osm až deset milionů korun. „Při námi zvoleném postupu by audit měl vyjít na dva až tři miliony,“ doplnil Kaššai.

Jeho předchůdce, občanský demokrat Petr Nezveda, nad počínáním radních kroutí hlavou. „Vypadá to, že něco hledají a neví co. Pokud si myslí, že jsme za zády rady a zastupitelstva dělali nějaké černoty, hluboce se mýlí. Budou to zbytečně utracené peníze. A pokud by už taková kontrola měla mít smysl, očekával bych rozšíření na více volebních období, než je na to poslední,“ konstatoval Nezveda.

Podle něj by dával smysl možná jen personální audit. „Je také možné, že z chystaného auditu by mohla vzejít nějaká doporučení na jiné uspořádání agend a přeskupení odborů. Trvám ale na tom, že my jsme vždy postupovali v souladu se zákonem,“ zdůraznil bývalý starosta.