„Rada města doporučuje zastupitelstvu udělit Cenu města Jiřímu Svobodovi, učiteli, zakladateli Spolku přátel Hroznové kozy a Okrašlovacího spolku, Evženu Adámkovi, řediteli Oblastní charity Znojmo, a Jaromíru Čepičkovi, CSc a Zdeňku Simkovi, organizátorům výstavy Znojemsko-zahrada Moravy,“ napsali radní do usnesení. Jejich návrh ještě musí potvrdit městští zastupitelé.