„Změnám v komisi nerozumím ani formálně ani obsahově. Když komise vznikla, dostali jsme jmenovací dekrety. O tom, že komise nyní pracuje v jiném složení, jsem se dočetl v tisku. A obsahově to nechápu vůbec. Prevence kriminality je přece záležitost, která jde zcela napříč společenským i politickým spektrem,“ komentoval nové složení komise Jan Bláha, odborník z probační a mediační služby, který vznik komise před lety inicioval.

„Dal jsem dohromady pár lidí, navrhli jsme založení komise radě a ta ji pak schválila. Zprvu nebyla politická vůle, celé věci se pak ujal tehdejší místostarosta Kraipl a po jeho smrti starosta Balík. Po volbách před čtyřmi lety jsme pracovali dál v nezměněném složení,“ doplnil Bláha.
Komise se podílela na přípravě různých projektů. Nachystala zadání velkého průzkumu pocitu bezpečí, který pak zpracovala Soukromá vysoká škola ekonomická.

Nová městská rada na sklonku roku jmenovala komisi v novém složení. Ponechala v ní část expertů, ale doplnila ji o lidi nominované stranami.
„Rada vycházela z nominací jednotlivých stran. Nebyli to jen členové, přihlíželi jsme i k odbornosti. Konečná nominace je výsledkem shody v radě. O dosavadním složení komise při jednání řeč nebyla,“ řekl mluvčí městské rady Pavel Jajtner.

Mezi členy, kteří v komisi zůstali, patří zastupitelka Jitka Schneiderová. „Nyní převažují lidé nominovaní stranami. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mají zkušenosti z praxe. Odborníci jsou ale v komisi nutní. Jednak jejich přítomnost upravuje, tuším, ministerský předpis. Jednak je velmi užitečná pro rychlé získávání a výměnu informací. Věřím, že budou docházet alespoň jako hosté,“ uvedla Schneiderová.

Předsedkyní komise zvolili radní Karolínu Bulovou, vedoucí znojemské Coolny, nízkoprahového centra pro děti a mládež.
„V komisi jsem působila už dříve jako host. Nové složení mě překvapilo, protože v závěru roku dostali radní návrh, aby ji zachovali v dosavadní sestavě. Nové členy jsem dosud neznala. Ostatně překvapením pro mě bylo i to, že jsem se stala předsedkyní,“ uvedla Bulová.

První úkoly

Jestli budou jednotliví noví členové přínosem, nechtěla prozatím hodnotit. „Sešli jsme se jednou, zatím jsme se jen vzájemně seznámili a zadali si první úkoly. Předsednictví beru jako výzvu a doufám, že budeme pracovat alespoň tak, jako dosud,“ řekla Bulová. Potvrdila současně, že účast odborníků v komisi považuje za potřebnou.

„Už na zmíněné první schůzce jsme dali do zápisu, že komise dosud pracovala za účasti odborníků. Ti přinášeli cenné informace, jejich rady byly pro práci komise velmi užitečné,“ řekla Bulová.

Práci bývalých členů ocenila. „Vím, že v komisi pracovali zdarma, ve svém volném čase a věnovali jí mnoho úsilí. Z toho, že dodnes oficiálně neví o změnách, jsou pochopitelně roztrpčení,“ doplnila předsedkyně.
Rada proto možná dostane podnět k doplnění členů. „Rádi bychom radní požádali, aby ještě složení komise přehodnotili a doplnili,“ shrnula Bulová.