„Na město se obraceli různí zájemci o koupi či pronájem prostranství naproti lázním. Odmítali jsme je s tím, že náměstí vyžaduje koncepčnější řešení i proto, že současná podoba náměstí neodpovídá našim představám,“ řekl starosta Petr Nezveda. Jak dodal, považoval by za vhodné, kdyby se součástí projektu či studie byla i modernizace městských lázní. „Podrobné podmínky zadání ale ještě budeme konzultovat s odborníky, které vybereme, aby soutěž připravili,“ dodal starosta.

Se záměrem dostavby a obnovy lázní už dříve přišli i znojemští plavci. „Vedli jsme různá jednání, ale chybí peníze, proto vše zatím vyznělo do ztracena,“ řekl trenér plavců Jiří Kyněra.

Původní návrh starosta označil za nerealisticky podhodnocený ohledně nákladů. „Dostavba osmidráhového bazénu, tobogánů a wellness centra by vyšla na zhruba tři sta milionů. Na projekty tohoto druhu ovšem nelze získat dotace,“ podotkl Nezveda s tím, že drahá by byla i jen rekonstrukce stávajících lázní bez rozšiřování. Opravu přitom podle jeho slov vyžaduje jak bazén, tak technologie i celé zázemí. „Mysleli jsme, že by to mohlo stát tak padesát milionů, je to ovšem citelně víc,“ podotkl Nezveda.

Spojení modernizace lázní s projektem nové podoby náměstí by mohlo usnadnit hledání investora. „Je to určitě jedna z variant, kterou nám soutěž může pomoci vyjasnit. V dohodě s odborníky stanovíme jisté limity využití a vše další záleží na návrzích, které vzejdou ze soutěže,“ řekl starosta. Její vyhlášení očekává do konce roku, výsledky nejdříve v polovině následujícího.

Jiřího Kyněru by oživení záměru lázně modernizovat potěšilo. „Kdybych k tomu mohl nějak přispět, určitě zvednu obě ruce pro. Nová plovárna přispěla k tomu, že si lidé ve Znojmě zvykli plavat a teď by bylo dobré, aby takovou příležitost měli celoročně,“ uvedl trenér Kyněra.

Na městskou plovárnu v Louce ovšem starosta poukázal v souvislosti s odhadovanou cenou modernizace lázní. „Nemůžu nezmínit, že plovárna stála dvě stě padesát milionů a umožňuje jen sezonní provoz,“ podotkl Nezveda.