Další fázi průzkumu dopravy, který poslouží jako podklad pro zpracování základního plánu vývoje dopravy ve městě, chystá znojemská radnice ve spolupráci s odbornými firmami. „Během května se uskuteční průzkum dopravního chování obyvatel města. Půjde o dotazníkový průzkum v domácnostech. Tazatelé, vybaveni potvrzením, že se jedná o průzkum ke generelu dopravy pro město Znojmo, navštíví náhodně vybrané domácnosti s žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku,“ informovala mluvčí radnice Denisa Šipošová.

Koncem měsíce se do ulic Znojma ještě jednou vrátí studenti, aby pokračovali ve sbírání statistických dat. „Na konci května se budou zaměřovat na směrový průzkum individuální automobilové dopravy a začátkem června na hromadnou dopravu osob,“ dodala mluvčí.

„Návrhy organizace různých forem dopravy, studie řešení dopravně problémových míst a další podklady bude míst město k dispozici patrně koncem roku,“ shrnula mluvčí.