„Sloučili jsme odbor školství a kultury s odborem památkové péče. Rada řízením pověřila dosavadní vedoucí odboru školství Marii Čejkovou. Památkový odbor se také přestěhuje do budovy úřadu na Obrokové ulici. Chceme s jeho pracovníky konzultovat mnoho věcí,“ řekl starosta Petr Nezveda, který naznačil, že představitelé města nejsou zcela spokojeni s prosazováním městských pravidel pro vzhled budov a reklamních ploch v centru Znojma.

„Další změny odráží skutečnost, že odbor rozvoje zajišťuje organizaci všech městských investic. Nové uspořádání by mělo být praktičtější a efektivnější. Neprojeví se žádným nárůstem úředníků, příslušní lidé jen přejdou na odbor rozvoje,“ dodal starosta.

Další změny odrážejí novely zákonů a dalších předpisů. Svůj organizační řád dostala i městská policie.