Program pro rozvoj talentu dětí funguje v této škole již pátým rokem. Cílem projektu je najít u dětí vrozený potenciál a následně jej rozvíjet dovednostmi a poznatky ze školy i z rodiny. „Můžeme pozorovat stále více dětí, kteří excelují jen v nějaké oblasti. Každého jednotlivého žáka se proto snažíme správně stimulovat a podporovat v tom jeho oboru,“ vysvětluje ředitel školy.

Velký důraz kladou tamní učitelé na výuku cizích jazyků. „Cizí jazyk se u nás děti učí již od první třídy povinně. Vybrat si mohou ze čtyř světových jazyků. V šesté třídě žákům přibude další jazyk, “ říká Hubatka.

Každé dítě je podle něj jedinečné. V jedné třídě tak jsou spolu děti nadané, průměrné, ale i děti s různými poruchami učení. „Všichni však díky interaktivním metodám postupují dopředu v rámci svých možností a schopností. Třída je třeba rozdělena na tři skupinky. Jedna pracuje s interaktivní tabulí, další s pedagogem a třetí samostatně na počítači,“ nastiňuje ředitel.

Kromě cizích jazyků a informačních technologií klade ředitel školy důraz na vyučování netradičních předmětů, jako je mediální výchova, tvůrčí psaní a rétorika.
„To vše je důležité pro úspěšnou budoucnost dětí,“ uzavírá Hubatka.