Ředitel školy Daniel Kasan doufá, že se vše vydaří tak, jak má, a mezi rodiči i dětmi bude o první třídu s tímto speciálním programem zájem.

Kdo přišel s nápadem vzdělávací program Montessori vyzkoušet?
Nápad přišel z řad rodičů, kteří se začali zajímat i o jiné metody vzdělávání, než je ta běžná. Přišli za mnou do školy, zda bychom do něčeho podobného nechtěli jít. Nám se tento nápad zalíbil a začali jsme se o něj zajímat.

Od příštího školního roku chcete tento program oficiálně aplikovat do nové první třídy?

Ano, rádi bychom otevřeli minimálně jednu třídu s Montessori výukou. Rodiče by ale měli dopředu vědět, že se bude platit školné.

Kolik máte připravených pedagogů?
Proškolené pedagogy máme zatím dva. Absolvovali náročný a drahý roční kurz, díky kterému jsou skvěle připraveni vše zvládnout.

Jak se snažíte seznámit veřejnost s touto novinkou?
V listopadu se uskutečnil první den otevřených dveří, kde si rodiče i děti vyzkoušeli, jak výuka funguje. Minimálně ještě jeden takový den chystáme na leden, před zápisy do prvních tříd, aby se s programem stihlo seznámit co nejvíce lidí.

Jak taková výuka vypadá v praxi?
Montessori se zatím vyučuje pouze na prvním stupni a třídu vede jeden učitel. Dětí je méně než při běžné výuce, takže se jim může více věnovat. V hodinách si každé dítě jede svým tempem a používá mnoho zajímavých pomůcek.