Před čtyřmi roky byl přitom limit padesát tisíc korun, po nástupu současné rady města se částka snížila na tisíc korun. „Tak to bylo schváleno na začátku volebního období. Někteří ředitelé s tím problém neměli a vyjadřovali k této záležitosti souhlas. Někteří zase obráceně, nicméně žádné velké kritiky to nepřineslo,“ vysvětlil místostarosta Marian Keremidský.

Jinak to vidí prorektor znojemské Soukromé vysoké školy ekonomické a zastupitel Pavel Štohl, který kandiduje za Sdružení nestraníků do městského zastupitelstva ve Znojmě. „Funkce ředitele organizací řízených městem je z hlediska pravomocí tímto fakticky degradována,“ míní.

V praxi to vypadá tak, že ředitel, který se rozhodne nakoupit nějaké zboží za více než tisíc korun, žádá nejčastěji e-mailovou poštou o souhlas s jejím nákupem tajemníka.

„Naposledy jsem nechal schvalovat tonery do tiskáren, stravovací karty do jídelny nebo opravu sekačky,“ řekl ředitel základní školy na Pražské Zdeněk Dvořáček.

„Tak rozhodla celá rada. Bylo to rozhodnutí, které vycházelo z některých podivných přístupů, které se na školách děly,“ dodal Keremidský.
Ředitelé, jichž se nařízení týká, se vyjadřují zdrženlivě. Někteří záležitost potvrdili, nicméně ji nechtěli komentovat. Zřizovatelem těchto institucí je totiž město, které je může z funkcí odvolat.

„Technické problémy s tím nemáme. Měsíčně si nechávám schvalovat asi deset věcí. Je to samozřejmě omezení našich rozhodovacích schopností. Dříve byl limit na nákupy padesát tisíc korun, což bylo něco jiného,“ řekl Dvořáček.

Bez námitek se k věci staví ředitel Základní školy Prokopa Diviše Daniel Kasan, který ovšem kandiduje do zastupitelstva za ODS. Tedy za stejnou stranu jako nynější starosta a jeden z místostarostů.

„Co se týče oprav, tak to řešíme přes správu nemovitostí, která to zajistí za nás. Knihy a další učební pomůcky pro děti jsou v kompetenci ředitelů, to jde ze státních peněz,“ uvedl ředitel.

I obdobně velká Břeclav má pro ředitele limit. Ten je ale půl milionu. „Ředitelé hospodaří zcela samostatně a jsou u nákupu omezeni limitem pět set tisíc korun. V případě oprav a nákupů, které jsou v jejich kompetenci, provádí výběrové řízení ředitel školy,“ sdělila vedoucí odboru školství břeclavského městského úřadu Zdeňka Baková.

V Moravském Krumlově nemají ředitelé stanovený dokonce žádný limit. „Ředitel je limitován schváleným rozpočtem školy. Co z těchto peněz nakoupí, je na něm. Nebudeme si přeci vzájemně přidělávat práci. Své nákupy musí obhájit před zastupiteli. Nikdy se ale zatím nestalo, že by byl problém. Ředitelé jsou dospělí, svéprávní lidé, kteří prošli konkurzem a za školu nesou zodpovědnost,“ řekl místostarosta Krumlova Tomáš Třetina.

PETRA KLOBASOVÁ