Odchod ze společnosti, zajišťující propagaci Znojemska v oblasti cestovního ruchu, zvažují představitelé Znojma. Zvrátit jejich přístup mohou jen změny pravidel rozhodování ve Znojemském regionálním rozvoji. Zástupci dalších obcí chtějí organizaci zachovat, větší vliv Znojma se ale některým příliš nezamlouvá.

„Naše návrhy jsme předložili partnerům, brzy na ně čekáme odezvu. První neoficiální reakce byly poměrně příznivé. Chceme dosáhnout toho, abychom nemohli být v klíčových věcech přehlasováni,“ řekl starosta Znojma Petr Nezveda.

Proto zástupci Znojma navrhli, aby například o změně zakladatelské smlouvy či výši příspěvku rozhodovali členové konsensem, tedy shodou všech, nikoli na základě většinového hlasování.

„Vede nás k tomu například zkušenost s projednáváním mimořádného příspěvku za loňský rok. Zdrželi jsme se hlasování, ale přesto byl schválen,“ dodal starosta.

Starostové dalších členských měst a obcí se bez rozdílu shodují na tom, že chtějí, aby Znojemský regionální rozvoj fungoval dál. Pokud možno i za účasti Znojma. Liší se ale v názorech na úpravu stanov.

Nejkritičtější postoj zaujal starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský. „Od Znojma by bylo kolegiálnější, aby přijalo rozhodování většinou hlasů. Nápady na stanovování podílu hlasů podle výše příspěvku se mi nelíbí. Znojemský regionální rozvoj vznikl pro rovnoprávnou partnerskou spolupráci a takový by měl i zůstat,“ uvedl Jenšovský.

Případný odchod Znojma by podle jeho mínění neznamenal konec.

„Společnost může určitě fungovat dál, zejména pokud bychom zapojili další obce,“ řekl Jenšovský.

Raději zachovat

Další starostové jsou ve svých soudech mírnější. „Je to první krok k tomu, aby společnost zůstala zachována. O tuto propagaci se těžko může každá obec starat sama, mnohé na to nemají lidi. Návrhy Znojma ale podporuji,“ řekl starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.

Rozhodování konsensem považuje za vhodné u ekonomických záležitostí.

„Při volbách orgánů a hlasování o podobných věcech by mělo platit, že každý člen má jeden hlas. Myslím, že je možné najít shodu, my k tomu přispějeme,“ dodal Mokrý.

Starosta Miroslavi Augustin Forman je ochoten na návrhy Znojma přistoupit.

„Kvůli zachování společnosti jsme ochotni na změny přistoupit za podmínky, že Znojmo nebude mít možnost přehlasovat menší města,“ konstatoval Forman.

Jak dodal, bez největšího města v regionu by společnost sice mohla patrně fungovat, ale velmi omezeně.

Návrhy Znojma našly podporu i v Jevišovicích. „Zcela chápu, že Znojmo, jako největší člen, nechce být ve vleku ostatních. Pro Jevišovice je členství přínosné. Kdybychom si museli dělat propagaci sami, bylo by to dražší a časově náročnější,“ řekl starosta Jevišovic Pavel Málek.

Rozhodnou v červnu

Zdrženlivěji hovořil starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra. „K návrhu jsme měli dílčí připomínky. Myslím, že bychom měli mít všichni stejný počet hlasů. Souhlasím ale s tím, že stanovy je potřeba trochu doladit, aby byly srozumitelnější,“ uvedl Vedra.

O budoucnosti Znojemského regionálního rozvoje patrně bude rozhodovat valná hromada, na níž mají členové návrhy Znojma posoudit. Konat se bude v červnu.