„Při minulých zasedáních jsme odložili hlasování o vystoupení z regionálního rozvoje i schválení mimořádného příspěvku pro ZRR, který odsouhlasila valná hromada společnosti. Nyní jde tedy do zastupitelstva doporučení rady, aby Znojmo vystoupilo ze ZRR v případě, že se ostatní obce sdružené ve společnosti nedohodnou na tom, aby se počet hlasů při valných hromadách rozdělil podle výše příspěvku,“ uvedl starosta Znojma Petr Nezveda.

Současná praxe při rozhodování valné hromady ZRR je taková, že každá obec i město má jeden hlas. „Znojmo platí sedmdesát procent všech příspěvků, a přitom máme stejný počet hlasů jako ten, který má pět procent příspěvků,“ přiblížil Nezveda. Nový mimořádný příspěvek bude podle něj muset zastupitelstvo v každém případě schválit.

„Jinak by se regionální rozvoj dostal do problémů. Pokud s naší podmínkou budou ostatní členové sdružení souhlasit, pak je jisté, že ve společnosti zůstaneme. Pak bychom mohli více mluvit do činnosti společnosti i personálního obsazení. I když to není prioritou. Primárně nás k tomu vede to, že se nám zdá nelogické, aby nás malé obce mohly při jednání valné hromady přehlasovat třeba v tom, že máme dát na činnost společnosti o dvě stě tisíc korun víc,“ dodal starosta.