„Vzhledem k této změně, kterou ministerstvo dlouhodobě připravuje, nebude možná v rámci celé České republiky v době od 29. 6. do 9. 7. například registrace nových vozidel, přepisy vozidel, dočasné vyřazování vozidel, trvalé vyřazování vozidel, dovozy vozidel, dědictví a podobně. V uvedenou dobu bude registr zcela uzavřen bez možnosti provádět jakýkoliv úkon," informoval vedoucí odboru dopravy znojemského městského úřadu Pavel Liška.

Nový systém, postavený na moderním technologickém základě, by měl zkvalitnit agendu vozidel a činnost koncových uživatelů na úřadech.

„Provoz stávajícího registru skončí 29. června v patnáct hodin. Přechod na nový registr se tak dotkne prvních tří pracovních dnů v červenci 2012, přičemž od 9. července budou veřejnosti přepážky na úřadech již opět plně k dispozici," informoval Liška.

„Do doby, než proběhne instalace nového systému, nebudou moci pracovníci registru vyřizovat žádosti a nebudou moci poskytovat žádné informace," podotkl vedoucí.

Zkušební provoz bude zahájen 9. července.

„V této době se mohou vyskytnout situace, kdy může dojít k narušení plynulosti vyřizování žádostí u přepážek," upozornil na možné komplikace při spuštění zkušebního provozu Liška.

V případě dotazů ohledně nového Centrálního registru vozidel může veřejnost využít Zelenou linku 800 880 008.