Podle něj nebude přístup na hřbitov v době oprav nijak omezen.