„Myslím, že je správné si devadesáté výročí československého státu oficiálně připomenout. Proto jsme odhalili symbolicky právě na náměstí Republiky pamětní desku. Bude připomínat zakladatelské dílo Masaryka, Beneše a Štefánika i odhodlání téměř sta tisíce legionářů, kteří vybojovali naši národní svobodu,“ řekl znojemský starosta Petr Nezveda. Slavností odhalení desky přihlíželo v úterý dopoledne před budovou okresního soudu několik desítek lidí.

Již v předvečer svátku předali veřejnosti svůj příspěvek k oslavám členové neformálního aktivu místních sdružení a iniciativ tvořených převážně stoupenci politické levice. V parku u městských lázní umístili bronzové bysty prezidentů Masaryka a Beneše. „Jak jsme napsali i na desku je to památník, který dali občané sami sobě i svému městu. Jsem rád, že jsme náš záměr, přes všechny potíže dovedli k cílí. Byl bych rád, kdyby oslovil zejména mladou generaci, aby se osobnosti obou prezidentů a naši národní historii víc zajímali,“ řekl jednatel aktivu Vítězslav Jurásek. Aktivisté původně zamýšleli bysty postavit na náměstí Svobody na trávníku před finančním úřadem. Ani současné umístnění památníku nemusí být konečné. „Jednáme s domem dětí a mládeže, ředitelka s naší žádostí souhlasí, ovšem rozhodnout musí zástupci kraje, který budovu vlastní, “dodal Jurásek.

Stromem republiky, mladou lípou, přispěli k oslavám jubilea československého státu členové znojemského Okrašlovacího spolku. Zasadili ji na Dyjské ulici poblíží budovy znojemské vazební věznice. „Navazujeme na tradici Masarykovy lípy z první republiky místo i na stromy republiky vysázené v osmašedesátém,“ řekl předseda spolku Lubomír Černošek. První lípa byla zřejmě přesazena na místo, kde spolek zasadil nový strom a čtveřice vzrostlých stromů byla pokácena před šestnácti lety. „Svědectví pamětníků ohledně Masarykovy lípy ještě upřesňujeme. Proti kácení stromů na náměstí Republiky v souvislosti s opravami průtahu městem jsme tehdy silně protestovali, ale bohužel marně,“ doplnil Černošek.

Sérii připomínek státního jubilea dovrší ve středu zahájení výstavy věnované především československým legionářům spojeným jejich osudy se Znojemskem. „Expozici připravil ve spolupráci s Městskou knihovnou a organizacemi odbojářů Václav Alexa. Současně představí svou knihu o znojemských legionářích,“ doplnil znojemský místostarosta Marian Keremidský.