„Tým restaurátorů letos dokončil práci na freskách v druhém klenebném poli zahájené loni. Šlo o dílo v hodnotě přes milion dvě stě třicet tisíc korun,“ uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Další odborníci začali také rozebírat barokní varhany v kostele a chystat je k opravám. Spolu s náklady na lešení a opravami kovaného okna vyšly letošní práce na půl druhého milionu korun. „Farnost Dyje, která kostel vlastní obdržela letos přes milion z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury, třemi sty padesáti tisíci korun přispěl kraj a padesát tisíc korun dala obec,“ vypočítala příspěvky na restaurování Jandová.

Příští rok chtějí zástupci biskupství, které opravy organizuje, pokračovat zejména další částí fresek a dokončením demontáže varhan a jejich konzervováním. „Restaurátoři by měli pokračovat v dalším poli klenby, do nákladů musíme započítat i nutné lešenářské práce a opravy další barokních kovaných oken. Připravené máme podklady pro dokončení okapového chodníku před kostelem a provedení větracího kanálu v interiéru“ doplnila Jandlová. Celkové náklady na všechny plánované práce dosahují pěti milionů korun. „Vše záleží na tom kolik pro příští rok získáme dotací. Na úplné dokončení základních oprav je pak zapotřebí téměř osmnáct milionů korun,“ shrnula mluvčí biskupství.

Podle kunsthistoriků je kostel v Dyji cenný tím, že se až na menší poškození dochoval neporušený jako jeden z mála z konce osmnáctého století. Fresková výmalba stropu je Maulbertschovým pozdním dílem, na kterém spolupracovali jeho přední moravští žáci Josef Winterhalder a Felix Ivo Laicher.