„Zastávám roli služebnice Bětky, pomocnice paní měšťanky Kateřiny. Společně provázíme návštěvníky po městě. Prohlídka je směrovaná na život v renesančním Znojmě a vše je do té doby laděno. Chodíme pravidelně každý týden v pátek a sobotu vždy od šesti hodin večer,“ popisuje Rivolová.

Návštěvníci se seznámí s domem měšťanky a podívají se do zajímavých prostor.

„Ve své roli na Slepičím trhu všechny návštěvníky nejprve přivítám a oslovím. Paní Kateřina už se strojí kvůli vám, to víte, protože tak vzácnou návštěvu v našem domě nemáme každý den,“ říká lidem.

Podle Bětky se procházky nejvíce líbí dětem. „Jednou jsme měli na prohlídce velmi zvídavého chlapce. Pořád se na něco vyptával a měl zvláštní otázky. Chtěl například vědět, kdo nás oblékl do našich šatů. Už jsme se nakonec i bály, na co se ještě zeptá. Paní Kateřině řekl, že je v šatech, které má na sobě, strašně nemoderní,“ popisuje služebná.

Text k prohlídkám vymyslel pořadatel Lukáš David s měšťankou Kateřinou. „Naučila jsem se ho asi za týden. Když se stane, že mám okno, tak je dobré, že jdeme ve dvojici. To si můžeme navzájem napovědět,“ říká Bětka.

Znalosti, které se musela studentka naučit, ji hodně obohatily. „Určitě mi prohlídky přiblížily historii města. Umím také lépe rozmlouvat s lidmi. Nemám rozhodně ambice stát se měšťankou, vyhovuje mi to tak, jak to je,“ směje se.

Prohlídky dělají především pro nejmenší hosty. „Snažíme se je zpestřit různými hrami,“ dodává.

O provedení městem v doprovodu měšťanky a služebnice je velký zájem. „Je pro mě radost obléknout se do historických šatů. Cítím se v nich moc dobře. Díky této práci jsem se podívala do prostor, o kterých jsem dříve ani nevěděla,“ uzavírá Rivolová.