Když už nám škola v parku zůstane, tak ať je k něčemu a ne pro ostudu. Tak lze shrnout úvahu zástupců sdružení rodičů při znojemské základní škole na náměstí Republiky. Poté, co přesvědčili představitele města, aby ustoupili od záměru budovu zbořit, nesložili ruce do klína. Výsledkem je šest studií přestavby z per studentů architektury. Iniciativu rodičů oceňují i ti, kdo se ke konkrétním plánům staví zdrženlivě.

„Podle dřívějšího rozhodnutí zastupitelů měla škola budovu loni opustit. Jsme rádi, že nynější vedení tento záměr přehodnotilo a dům v parku škole dál slouží. Je nám ale jasné, že v současné podobě a stavu v parku pořád stát nemůže. Proto jsme s pomocí rodičů, podporou školy i díky vstřícnosti města shromáždili historické podklady a obrátili se na fakultu architektury ČVUT, kde pak studenti pod vedením Václava Girsy zpracovali šest návrhů možné budoucí podoby," uvedla předsedkyně sdružení rodičů Dana Krejčí.

Podle ředitele školy Zdeňka Mikuliče je nyní na diskusi o rekonstrukci budovy příhodná doba. „Park čeká revitalizace, bude se do něj zasahovat například kvůli výměně sítí. Je také zřejmé, že budova rekonstrukci potřebuje. Když se vše zdaří, pro školu bude výborné, že jí zůstane tento prostor pro výuku. Školu v parku chválí například i školní inspekce," sdělil ředitel s tím, že v budově jsou nyní tři učebny.

Současně poukázal na to, že předložené studie počítají i s dalším využitím. „V nové podobě po adaptaci by dům nabídl i prostředí pro kulturní akce, výstavy a podobně. Současně by zde mohlo vzniknout také potřebné zázemí pro produkce v hradním příkopu," dodal ředitel.

Zástupci školy již návrhy z pera studentů předložili představitelům města. „Hlavní tíha času a nákladů na přípravu a zpracování studií zatím ležela na škole a dobrovolnících, kteří přípravám věnovali nemálo času. Na posledním jednání s vedením města jsme se dohodli, že hlavní role školy a sdružení nyní končí. Budeme sledovat, jaká jednání a s jakým výsledkem město dále povede," uvedla předsedkyně školní rady Jana Zdražilová.

Místostarosta Jan Grois, do jehož kompetencí školství ve městě spadá, potvrdil, že město se zástupci školy jedná. „Studie, které předložili, jsou zajímavé. Líbily se nám. Již dříve jsme vyhověli výzvám, aby škole budova v parku mohla dál zůstat. Nyní zvažujeme možnosti rekonstrukce, včetně zřízení potřebných veřejných toalet. Je možné, že tento záměr spojíme s obnovou parku a v nějaké podobě zařadíme možná do rozpočtu na rok 2014," konstatoval Grois.

Iniciativu sdružení rodičů ocenil i člen rady školy a opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Je to dobrý podklad do potřebné debaty o budoucnosti objektu. Osobně se kloním k návratu k historicky původnímu stavu, tedy k menšímu objektu. Nejsem nakloněn velkým a nákladným přístavbám," řekl Kacetl.

„Nejsem si také jist, nakolik bude budova dlouhodobě využitelná pro školní účely, až kolem ní vyrostou stromy a také s ohledem na pravděpodobný budoucí pokles počtu dětí," naznačil možné výhrady Kacetl. Za zcela nevhodný přitom označil i objekt, který navrhovali místo zbořené školní budovy postavit projektanti obnovy parku.

Vážnou diskusi si studie zaslouží i podle památkáře Jana Kozdase. „Považuji za špatné obě krajní varianty dalšího postupu, tedy jak zachování současné budovy, tak její pouhou demolici. Studie mohou pomoci," řekl památkář.