„První tři roky výuky jsou pro děti a jejich další školní vývoj rozhodující. Nyní je jich ve třídě po dvaceti a mají nezbytnou pozornost i individuální péči učitelů. Tu potřebují, aby učivo skutečně zvládly. Sloučení do dvou tříd po třiceti žácích ohrozí jejich psychický vývoj i prospěch,“ napsali zástupci rodičů do výzvy zastupitelstvům. Podepsalo ji dvaaosmdesát rodičů.

„Sloučením tříd škola sice ušetří jeden učitelský plat, ale ten potřebuje k dotování mezd v jiných třídách, kde se počet žáků blíží minimu. Ve spojených třídách bude po třiceti dětech, při takovém počtu škola nepotřebuje ani výjimku od zřizovatele. Věřím, že rodiče nutnost opatření pochopí,“ napsal ve vyjádření pro hodonické zastupitelstvo ředitel školy Jaroslav Novák. Jeho bezprostřední vyjádření nebylo možné získat, protože v těchto dnech pobývá v zahraničí.

O výzvě rodičů diskutovali na svém posledním zasedání zastupitelé v Hodonicích, odkud do školy v bezprostředním sousedství dochází mnoho dětí. „Sama ve školství pracuji a vím proto, že když je dětí ve třídě nad dvacet, je to velmi znát a práce je pak v mnoha ohledech výrazně náročnější,“ podpořila výzvu zastupitelka Marie Lattnerová.

Na opačnou stranu se postavila Miluše Mitregová, opoziční zastupitelka a současně předsedkyně rodičovského sdružení školy. „Autory výzvy sice chápu, ale podpořit je nemohu. Jde totiž pokus zasahovat do pravomocí ředitele školy. Návrhy ve výzvě zvýhodňují jeden ročník na úkor ostatních,“ oponovala Mitregová.

Starosta Petr Korger dal najevo rozporuplné pocity. „Jako rodič jsem pro zachování tří tříd, jako starosta také, z hlediska ředitele sloučení plně chápu. Problém je v podání informací každou ze stran,“ uvažoval Korger.

Velká většina zastupitelů nakonec zvedla ruce pro usnesení navržené zastupitelem Vítězslavem Seidlem. Výzvě vyslovili podporu s tím, že představitele obce pověřili dalšími jednáními a hledáním schůdného řešení.

V Tasovicích budou zastupitelé o výzvě jednat v pondělí. „Čekám na právní rozbor, zda vůbec může obec coby zřizovatel do této záležitosti řediteli vstupovat. Vycházím prozatím z toho, že je to jeho pravomoc a odpovědnost. Dosud jsme mu do jeho práce nemluvili,“ uvedl starosta Tasovic Josef Sabáček. Upozornil přitom, že ve vyšších ročních jsou i třídy, kde zastupitelstvo v minulých letech schvalovalo výjimku kvůli vyššímu počtu dětí. „Nyní by se mohli ozvat rodiče, že by obec coby zřizovatel měla zrušit výjimky pro čtyřiatřicet dětí ve třídě a ročník rozdělit,“ podotkl starosta.