Zastupitelé také projednají žádosti o dotace či projede pozemků a stanovení splátek nájemného. Schůze začne ve čtvrtek v šest hodin večer na obecním úřadě.