Název vesnice se pojí s několika legendami. Jedna z nich vypráví o synu tehdejšího majitele panství, který zabloudil na lovu. Uložil se v obci pod strom a ráno se ho lidé ptali, jak se mu spalo. Odpověděl, že rozkošně.

Vesnice Rozkoš má vlastní znak, vlajku i pečeť. Symboly v novém kabátě pro obec schválil šestnáctého února letošního roku podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny.

„Rádi bychom uspořádali pro obyvatele obce slavnostní akci na počest nových symbolů. Pravděpodobně se ale uskuteční někdy na podzim, spolu se svěcením naší kapličky, kterou momentálně opravujeme,“ informovala starostka obce Jarmila Zelníčková.

Největší kulturní a sportovní akcí ve vsi je sraz mopedistů. Letos se uskutečnil třetí ročník. Počet nadšenců rok od roku roste. Rodák a jeden z organizátorů rozkošského srazu Antonín Plíšek sám vlastní třináct plechových miláčků. „Líbilo se nám, co mají v sousední Slatině, a tak jsme postupně založili Klub Rozkoš. Už jsou to tři roky, co se všichni společně proháníme po silnicích na našich strojích,“ popsal Plíšek.

Mopedy ale nejsou jediným prostředkem na dvou kolech, které se Rozkoší prohánějí. Vsí vede cyklostezka, kterou ročně projede několik stovek cyklistů. Stezky jsou lemovány nádhernou přírodou a zajímavostmi. „Na kola sem turisté jezdí hodně. Kolikrát tady nechají stát autobus a vyrazí na několik desítek kilometrů dlouhou trasu. Poté se opět vrací a odjíždějí,“ popsal místostarosta obce Miroslav Držmíšek.

Trofeje

Nedílnou součástí obce je také sbor dobrovolných hasičů. V loňském roce oslavili sté výročí. „Hasiči jsou velice šikovní a úspěšní. Podílejí se na mnoha akcích v obci. V místní hospůdce mají vystavené trofeje ze závodů, a že jich není málo. Říkáme tady, že co Rozkošák, to hasič,“ usmála se starostka.

Stejně jako desítky jiných obcí, tak i Rozkoš má své radosti i starosti. Ves je plynofikována a má veřejný vodovod, knihovnu i hospůdku. Co zde však chybí je školka, škola, pošta a všichni čekají i na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. „Za vším, co nám zde chybí, jezdí lidé do nedalekých Jevišovic. O dotace na kanalizaci máme zažádáno a čekáme, až skončí výběrové řízení. Nejbližší a nejdůležitější opravy, které chceme v obci uskutečnit, jsou vypuštění a vyčištění rybníka a současně oprava hráze,“ nastínila starostka.

I když počtem obyvatel patří Rozkoš mezi menší vesnice, pomalu se rozrůstá. „Za poslední roky obyvatel přibylo. Ani mladí nám neutíkají. Volné stavební parcely jsou v obci k mání, takže lidé staví,“ konstatovala první dáma obce.