Po třinácti letech, kdy Hodonice vedl křesťanský demokrat František Houšť, nastoupil po podzimních komunálních volbách na post starosty Hodonic bývalý policista Jan Rožnovský. Energický a optimismem hýřící muž se netají tím, že se učí za pochodu ani tím, že zásadní změna profese byl tvrdý oříšek. Díky koaliční smlouvě se mu daří prosazovat zásadní změny včetně změny územního plánu.

Proč jste vlastně nedávno schválený územní plán chtěli změnit?
Především na základě působení občanských sdružení. Některá sice nakonec do voleb nešla, ale podařilo se zabránit zamýšlené stavbě v lokalitě v jižní části obce. Tamní pozemky koupil soukromý majitel a chtěl tam nechat postavit fotovoltaickou elektrárnu.
Dva dny před komunálními volbami pak došlo ke schválení dvou míst v této lokalitě, kde by podle původního plánu měla být právě průmyslová zóna. To rozhodně nechceme. V té oblasti je pěkná příroda a my tam jednoduše žádné fabriky nebo podnikatelské záměry nechceme. Podle původního plánu zde měly padnout také vzrostlé topoly. Také tomu jsme chtěli zabránit.

Má tedy obec ještě jiné pozemky pro podnikání?
Máme průmyslovou zónu na opačné straně, za tratí ve směru na Bantice. Proto není potřeba mít další průmyslové objekty právě na jihu obce. Navíc v této lokalitě bychom rádi vybudovali cyklostezku či sportovní a relaxační areál. Na severu existuje lokalita, kde funguje a dále se rozšiřuje známý podnik Vertex. Nyní jeho zaměstnanci do Hodonic převážejí stroje z Moravského Krumlova a myslím, že začátkem května by nový provoz měl fungovat.

Když jsme u Vertexu, v minulosti si na jeho provoz lidé z Hodonic často stěžovali…
Stížnosti jsou stále, ale je jich podstatně méně. Jenže je to náš největší zaměstnavatel a kdo vám dnes nabídne tři sta pracovních míst? Také takto se na věci musíme dívat. Dnes, kdykoli je nějaký problém, volám osobně řediteli. Vertex je podle mého názoru pod kontrolou, i když se hovoří ještě o další, nezávislé kontrole. My samozřejmě máme zájem na tom, aby tady žádné znečišťování nebylo.

Jak jste přebíral úřad po vašem předchůdci Františkovi Houšťovi? Šlo vše hladce?
Po mém zvolení a zvolení nového místostarosty jsme se počátkem listopadu sešli v úřadu a na základě připravených podkladů a předávacích protokolů jsme převzali úřad od razítek přes klíče po různé písemnosti, matriku až po stavební úřad. Co mi můj předchůdce fyzicky předal, to jsem podepsal. Trochu mne mrzí, že bývalý starosta nemá příliš snahu mi, jako svému nástupci, pomáhat. O pomoc se spíše obracím na kolegy. Třeba na starostu Krhovic nebo na bývalého starostu Božic pana Čurdu.

Jak se vám vůbec po letech práce u policie v roli starosty začínalo?
Bylo to hodně těžké. V bývalé profesi jsem byl zvyklý pomáhat mladším a nastupujícím kolegům. Něco podobného jsem očekával i tady. Bohužel, nestalo se tak. Mám velkou výhodu, že jsem zvyklý se samostatně učit, například zákony. Je jasné, že po čtyřech měsících na obci nemohu postihnout kompletní problematiku vedení obce. Ale tvrdě na tom pracuji.

Jak se vám pracuje s úředníky na obci?
Jsem velmi spokojený. Úředníci jsou profesionálové na svých místech. Máme i matriku a také stavební úřad. Vedoucí stavebního úřadu je navíc bývalý starosta Hrádku, takže má obrovský přehled. Paní matrikářka nám také dělá zápisy z jednání zastupitelstva, takže jsme stále v kontaktu a spolupráce je skutečně dobrá.

Na vašich internetových obecních stránkách je zveřejněno značné množství informací, včetně již zmíněných zápisů ze zastupitelstev a příloh. Byl s tím nějaký problém?
Byl. Například při řešení praktických problémů spojených třeba s obecními byty jsem se dostal až na finanční ředitelství v Brně, které na obci vloni před volbami provedlo kontrolu. Když jsem byl pozvaný k vyjádření na finanční ředitelství, byl jsem poučen, abychom dali do pořádku zápisy ze zastupitelstev. Ředitel mi jasně řekl, že když zápisy po nás někdo čte a není blíže zainteresovaný, neví vůbec, o co jde. To byla první injekce, abych dal návrh do zastupitelstva ke zpracování a přikládání příslušných příloh k jednání zastupitelstva. Zpočátku byla opozice proti takovému postupu, ale už si všichni zvykáme.

Jak reagují obyvatelé Hodonic na zveřejňování podobných informací například na webu obce? Mají vůbec zájem o komunální politiku?
Zájem určitě mají. Nejvíce lidí bylo pochopitelně na prvním a druhém jednání zastupitelstva. Později chodili lidé spíše z opozičních stran. Naši voliči už moc na zastupitelstva nechodí, ale je to, myslím, také proto, že vše potřebné se dočtou právě na našem webu. Reakce od lidí mám vesměs kladné. Osobně pak chodí většinou lidé, kteří dávají na obec různé žádosti.
U nás jsme udělali určitý vstřícný krok k lidem. Kdysi se žádosti lidí projednávaly až na konci jednání zastupitelstva. Nechtěli jsme, aby byli tito lidé nuceni vyslechnout vše, i to, co je vůbec nezajímá. Proto dnes začínáme tak, že po kontrole úkolů z předchozího zastupitelstva hned jdeme na projednávání žádosti občanů. Navíc jsme prosadili, že po vyjádření zastupitelů se mohou hned vyjádřit lidé. Dříve také museli čekat až na konec. Je to sice trochu náročnější na řízení, ale jde to. Když jsme projednávali tyto změny v jednacím řádu, byla sice opozice proti, ale podařilo se nám to prosadit.

V jakém stavu jste přebíral obecní pokladnu?
Hodonice nebyly nikdy výrazně zadluženy. Splácíme klasické úvěry za výstavbu bytových domů, úvěry, které byly povinné v souvislosti s dotacemi. Nyní máme připravený rozpočet, budeme pracovat s přibližně jednadvaceti miliony korun. Je zveřejněný na úřední desce i na webu obce a lidé se k němu mohou vyjádřit. Máme vyrovnaný rozpočet.
Ve finančním i kontrolním výboru máme profesionály, účetní, kteří se dobře orientují. Tito odborníci se obci vždy vyplatí. Například počátkem února jsme měli audit z krajského úřadu a dostali jsme áčko, tedy vše v pořádku.

Jaké máte plány do nejbližších let? Co chcete v obci změnit, vybudovat?
Tak jak vyplývá z koaliční smlouvy, připravujeme vybudování obecního rozhlasu. Starý systém je dnes hodně nefunkční. Především ale plánujeme revitalizaci celé obce. Chceme více zeleně, odpadkové koše i pro pejskaře. V lokalitě, kde soukromý subjekt plánoval fotovoltaiku, bychom rádi vybudovali sportovní areál. Hodonice totiž dnes nemají žádné hřiště. Samozřejmě bychom rádi měli další pozemky pro výstavbu rodinných domů. Nyní, bohužel, žádné nemáme.

Vy sám jste byl v zastupitelstvu již v předchozím volebním období. Pak jste ale rezignoval. Proč?
V roce 2006 jsme založili sdružení Za Hodonice krásnější. Chtěli jsme změnit něco v kulturním životě obce. Za toto sdružení jsem pak v roce 2006 do zastupitelstva kandidoval. Tehdy jsme uspěli a získali jsme pět mandátů z jedenáctičlenného zastupitelstva. Já se pak po dvou letech mandátu vzdal, protože se nám za dva roky nepodařilo proti nic prosadit. Dělali jsme různé akce od masopustu přes vítání jara, dětský den, závody na kolečkových bruslích až třeba po charitativní koncerty. Bohužel, to vše bez jakéhokoli přispění obce.
Ve volbách v roce 2010 jsem byl lídrem naší kandidátky. Šlo nám o změnu, po které volala místní veřejnost. Lidé postavili celkem sedm kandidátek a my jsme vloni znovu získali pět mandátů do zastupitelstva. Vytvořili jsme koalici s ČSSD a podepsali koaliční smlouvu. V ní jsme dohodli společný postup a program, podle kterého chceme pracovat.

Jan Rožnovský

Věk: 52
Stranická příslušnost: Bez politické příslušnosti
Narodil se ve Valticích, od roku 2000 žije v Hodonicích
Starostou Hodonic od roku 2010
Rodinný stav: ženatý, tři dcery
Vzdělání: středoškolské s maturitou
Předchozí místa: policista

Další díly seriálu Rozhovory se starosty najdete ZDE