Opatrný a úsporný, ale také s investičním štítem proti počínající recesi. Tak charakterizují představitelé Znojma návrh rozpočtu na příští rok, který právě dokončují. Radní čeká tento týden poslední neplánované kolo jednání nad jednotlivými kapitolami. Desetinu z osmi set milionů musí podle starosty Vlastimila Gabrhela dát město na splátky úvěrů zděděných po předchůdcích za posledních deset let.

„Rozpočet jsme připravovali raději s předpokladem nulového růstu hrubého domácího produktu a tomu odpovídajícímu vývoji daňových příjmů města. Proti loňsku jsme ale také o třetinu zvýšili investice do městské infrastruktury, právě kvůli hrozbě recese,“ představil rozpočet starosta.

Investovat město hodlá do akcí, na které získalo státní, krajské nebo evropské dotace. Svůj podíl město uhradí díky škrtům v jiných výdajích. „O deset milionů klesnou výdaje na chod úřadu, dalších deset uspoříme v oblasti kultury, osmnáct milionů musí ušetřit Správa nemovitostí, výdaje na mzdy na úřadu klesnou o sedm procent. Naproti tomu z Prahy, Brna a Bruselu přijde do Znojma sto dvaačtyřicet milionů dotací,“ doplnil starosta.

Při úsporách v chodu radnice představitelé města nesáhli k plošným škrtům. „Úspory na mzdách plynou zejména z toho, že nově neobsazujeme místa po úřednících, kteří odchází do důchodu,“ uvedl vedoucí vnitřního auditu radnice Michal Plaček.

Domov důchodců, školy i adrenalinová trasa

Největšími investicemi pro příští rok budou ve Znojmě dostavba domova důchodců za devadesát milionů a opravy se zateplením škol za čtyřicet milionů. Třicet milionů půjde do pokračující revitalizace přímětického sídliště, čtrnáct milionů vloží město do sanace skal v údolí Dyje a třináct milionů dá radnice do zbudování nové adrenalinové trasy ve znojemském podzemí.

Podle opozičního zastupitele Jiřího Kacetla (ODS) mohli mít radní při škrtech ještě ostřejší tužky. „Spočítal jsem si položky na pohoštění, dary nebo školení roztroušené po jednotlivých kapitolách. Na pohoštění bude příští rok sedm set osmdesát tisíc, na dary v úhrnu pět set sedmdesát pět tisíc, školení mají stát skoro milion, cestovné sedm set tisíc. Dva miliony půjdou do všelijakých poradenských služeb. Chápu, že takové položky nelze zcela zrušit, ale v čase krize by se na nich dalo uspořit, “ uvedl Kacetl.

Na druhé straně podle něj radnice příliš šetří například na opravách cest či parků. „Do silnic a chodníků půjde jen pět a půl milionu, jakoukoliv investici do městských parků jsem hledal marně. Osobně velmi váhám také nad tím, zda je nezbytné právě v této době sanovat skály u Dyje,“ listoval rozpočtem Kacetl.

Starosta Gabrhel poukázal na to, že rozsah investic omezují splátky úvěrů. „Zdědili jsme závazky, kvůli kterým jen letos zaplatíme dvaaosmdesát milionů korun. Kdybychom je měli k dispozici pro investice, nemuseli bychom činit bolestná rozhodnutí v podobě škrtů,“ argumentoval starosta.

Znojemští radní měli o rozpočtu jednat minulé úterý, nakonec se sejdou tento týden na mimořádné schůzi. Otevřenou otázkou tak například zůstává, v jaké podobě a výši zůstanou v rozpočtu kontroverzní příspěvky lokálním médiím, mezi které mělo město rozdělit osm set tisíc korun - po dvou stech tisících měly dostat dva týdeníky, regionálnímu rádiu mělo jít čtyři sta tisíc.

Vedle třísetmilionového úvěru sjednaného letos k rozložení splátek krátkodobého úvěru pořízeného minulým vedením města a splátek za opravy například Komenského náměstí zatěžují městskou kasu i starší úvěry na stavbu koupaliště a opravy kanalizace.