Po zpracování projektové dokumentace je ale všechno jinak. Rozšíření hřbitova má totiž podle nových údajů spolknout až dvacetinásobek původně zamýšlené částky. A to je hlavní důvod, proč se s rozšířením hřbitova ani letos nezačne.

„Celkové náklady na rozšíření se pohybují kolem dvaceti milionů korun. Právě proto asi nebude možné začít letos. Kromě samotné stavební části je v místě potřeba dělat nákladné terénní úpravy,“ řekla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

Znojemský ústřední hřbitov je přitom už řadu let prakticky zcela zaplněný, volná hrobová místa si tu lidé mohou pronajmout jen ojediněle. Městští úředníci přitom již nejméně čtyři roky pracují na projektu rozšíření pohřebiště.

Dlouhodobá zkušenost totiž ukazuje, že lidé vytrvale preferují právě ústřední hřbitov, třebaže nedaleký loucký hřbitov má velkou volnou kapacitu. „Museli jsme vyřešit směnu pozemků, která byla nutným předpokladem pro přípravu projektu na rozšíření ústředního hřbitova. Pozemky již máme, dokumentace k rozšíření je téměř hotová a připravená k projednání,“ uvedla mluvčí.

Součástí projektu je i nové parkoviště. „Hlavní vstup do nové části hřbitova je plánován z ulice Suchohrdelské, před vstupem bude záchytné parkoviště. Pokud sečteme nová místa, včetně urnových hrobů nebo kolumbárií, nový hřbitov bude mít téměř tisíc nových míst. Na pomezí obou hřbitovů se pak počítá s pamětní deskou prvnímu českému starostovi Znojma Josefu Marešovi,“ sdělila Šipošová.

Nová část hřbitova bude mít vzhledem k době svého vzniku trochu jiný charakter než stará část, proto se počítá s několika prvky, které obě části propojí – ať už to bude mobiliář nebo stejný navigační systém. Výhodou do budoucna má být fakt, že by v případě potřeby bylo možné, pokud město získá sousední pozemky, dále hřbitov rozšiřovat.