Postupem času se z Rovnosti stal Deník, který v započatém seriálu pokračoval a díky tomu se Znojemské noviny staly jedinou zdejší tiskovinou, jež se dějinám profánní achtitektury systematicky věnovala a krátká čtení postupně zveřejňovala.

Za dva a třičtvrtě roku jsme vám přiblížily osudy sto čtyř staveb. Mezi posledními díly nechyběly ani nutné dodatky, opravy nebo abecedně řazený seznam všech dílů a prokázaných a dosud potvrzených lokalit.

O výjimečnosti našeho cyklu svědčí i fakt, že tento komplexní souhr památek vynesl jeho autorovi bronzovou hodnotu prestižní novinářské ceny Prix Non Pereant 2006.