Sedmapadesát koster napoleonských vojáků z hrobu, který odkryli dělníci při stavbě supermarketu ve Znojmě na Brněnské ulici v roce 2004, putovalo k expertíze do antropologického ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výsledky výzkumů pak odborníci prezentovali na konferenci, na které nechyběl ani člen Klubu vojenské historie ve Znojmě a znalec napoleonských bitev Ladislav Mucha.

Kde a kdy se kostry francouzských vojáků našly?
Společnou spoluprácí jihomoravského muzea ve Znojmě a klubu vojenské historie byl při stavbě supermarketu na Brněnské ulici objeven hromadný hrob šestapadesáti vojáků a jedné ženy. Ze zkoumaných kostí se podařilo dokázat, že se opravdu jedná o francouzské vojáky. Společně s kostrami se v místě jejich nálezu před pěti lety našly i francouzské mince a knoflíky francouzské provenience.

Kde jste se o výsledcích výzkumu dozvěděl?
Koncem června se uskutečnila na lékařské fakultě v Brně mezinárodní konference o antropologii a archeologii. Jedním z bodů bylo právě publikování výsledků antropologického výzkumu kosterních nálezů francouzských vojáků, kteří padli v Bitvě u Znojma roku 1809.

Co všechno se z nalezených kostí podařilo zjistit?
Všichni muži byli mladšího věku, od sedmnácti do dvaceti let. Většina koster vykazovala pozůstatky smrtelných zranění střelnou či sečnou zbraní. Žena, která s nimi ležela v hromadném hrobě, byla markytánka. Té bylo mezi třiceti až pětatřiceti lety a měla za sebou několik porodů. Doprovázela vojáky až do bitevní vřavy a žila s nimi v ležení.

Ukázal průzkum jakými nemocemi v té době vojáci trpěli?

Na některých kostrách mladých vojáků bylo zjištěno, že měli zranění z dřívějších bitev, to znamená zlomeniny rukou a nohou. Byly tak špatným způsobem léčeny, že je obdivuhodné, že voják mohl nadále žít a chodit. U řady z nich byly nalezeny i důkazy o pohlavní chorobě syfilidě, která se projevila na jejich kostech natolik, že i po dvě stě letech na nich byla nemoc znatelná.

Co se stalo s kosterními pozůstatky poté, co odborníci dokončili průzkum?
Ostatky napoleonských vojáků byly předány zpět Klubu vojenské historie ve Znojmě. Členové je pohřbili šestadvacátého června ve vojenské části hřbitova Malá Louka. Ceremonii jsme směřovali ke dvoustému výročí bitvy.