Rozplétání houštin paragrafů a sepisování návodů na to, jak se domluvit s protějšky i pacienty, čeká v následujících třiceti měsících jihomoravské a dolnorakouské zdravotnické experty.

Ve středu se v dolnorakouském hraničním městě Laa an der Thaya sešli na prvním pracovním zasedání v rámci nového projektu Zdraví – Gesundheit.

„Náš společný projekt byl před měsícem definitivně schválen, teď jsme se pustili už do konkrétní práce. Naše úsilí bude mít tři hlavní oblasti v přeshraniční spolupráci nemocnic, problémy záchranné služby a sdílení a výměny zdravotnických informací,“ uvedla Elke Ledl, vedoucí projektu za rakouskou stranu.

Sanitky přes hranici

Experti obou zemí budou například zjišťovat, ve kterých oborech si nemocnice v Břeclavi, Hollabrunu, Mistelbachu a Znojmě mohou nejlépe vyjít vstříc a spolupracovat.

Zabývat se budou také zejména legislativními komplikacemi s výjezdy posádek záchranné služby na druhou stranu hranice.
Další odborníci budou ladit výměnu či sdílení statistických dat a epidemiologických informací.

„Po otevření fyzických hranic před dvaceti lety musíme nyní pracovat na odstranění překážek legislativních, ale zejména na prolamování bariér v našich hlavách,“ řekl jihomoravský krajský radní pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý.

Rakušané chtějí v rámci projektu například vymezit okolnosti a oblasti, kdy a kam by mohly vyjíždět dolnorakouští záchranáři na Moravu a jihomoravští zase naopak do Weinviertelu.

„Mohlo by jít například o případy, kdy by měl rakouský turista úraz poblíž hranice nebo naopak. Podle závažnosti jeho zranění by ho pak sanitka odvezla buď do nejbližší nemocnice, nebo do zařízení na jeho straně hranice, pokud by šlo třeba o jednodušší zlomeninu,“ vysvětloval dolnorakouský zemský poslanec Karl Wilfing.

Rakušané do Znojma

V oblasti spolupráce nemocnic vidí obě strany jako nejreálnější využití nové radioterapie ve znojemské nemocnici.
„Po odborné stránce nevidím problém. Budeme jen muset zapracovat na kurzech němčiny. Mnohem složitější, což jsme si dříve neuvědomovali, budou problémy ochrany pacienta a toho, jak a podle kterého práva budou posuzovány případné nedostatky v péči,“ poznamenal ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Zdůraznil současně, že je velmi důležité, že po letech příprav společný projekt už začal.