Cenu uděluje Sdružení českých spotřebitelů pod patronací hejtmanů v pěti krajích. Šanovský domov SeneCure pečuje o klienty s Alzenheimerovou nemocí a trpící demencí.