„Ve Znojmě se sbírka uskuteční v hypermarketech Albert na Vídeňské a Brněnské ulici. Dále v Penny na Přímětické a také v Moravském Krumlově na ulici Tiskárenská. Lidé mohou potraviny a drogerii darovat po celou sobotu od osmi ráno do šesti hodin večer,“ vyzvala dobrodince Veronika Brandejs ze znojemské charity.

Seznam žádaných potravin najdou zájemci na letáčku, který obdrží od dobrovolníků a pracovníků charity u vchodu do prodejen. „Rádi přijmeme trvanlivé potraviny - mléko, konzervy, olej, luštěniny, polévky v sáčku, sladkosti, mouku i drogistické zboží a hygienické potřeby,“ uvedla příklady Brandejs.

Zápis do prvních tříd na Základní škole Pražská ve Znojmě, sobota 15. dubna 2023.
V září půjde do škol ve Znojmě na čtyři sta šedesát prvňáků. Odkladů letos ubylo

Cílem sbírky je pomoci lidem, kteří trpí nedostatkem jídla a ocitli se v tíživé životní situaci. Jde o stav, kdy jednotlivec nebo rodina, nemá dostatečné příjmy na to, aby byli schopni zajistit základní výdaje na živobytí jako je jídlo, oblečení či hygienické potřeby.

Sbírku potravin pořádá Oblastní charita Znojmo ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. Sbírka potravin.