„Výtěžek zatím zhruba odpovídá loňskému roku, kdy lidé na Znojemsku darovali milion sto jednapadesát tisíc korun, což byl v regionu za osm let konání sbírky nejvyšší výnos,“ informovala koordinátorka sbírky Jana Veselá.

Letos se do sbírky zapojilo dvě stě osmdesát čtyři skupinek, které koledovaly ve sto dvaceti obcích na Znojemsku a Krumlovsku. „Počet obcí je prakticky stejný jako loni, skupinek je asi o šest méně. Doufáme, že výtěžek bude také obdobný jako v uplynulém roce,“ dodala Veselá.

Z výsledků dosud sečtených pokladniček plyne, že k nejúspěšnějším skupinkám patřili koledníci v Litobratřicích, kteří vybrali přes sedmnáct tisíc,pět skupinek v Hrušovanech nad Jevišovkou vybralo přes sedmatřicet tisíc, jedna z nich měla v pokladničce dvanáct tisíc. Ve Slupi vybrali koledníci před deset tisíc. Další výsledky bude mít Charita k dispozici ve čtvrtek večer po sečtení dalších pokladniček.

„Z výnosu letošní sbírky zůstane Oblastní charitě pětašedesát procent, deset putuje na humanitární pomoc do zahraničí, patnáct na projekty diecézní Charity, pět na projekty národní Charity. Zbývajících pět procent připradá na režii sbírky,“ vypočítala Veselá.

Znojemská Charita použije výtěžek například na rekonstrukci dětského stacionáře sv. Damiána na Hradišti, opravu tamní sýpky a další projekty. „Část peněz půjde ještě například na vybavení nového domova pro matky v tísní, na jehož dostavbu lidé přispěli v loňské sbírce. Nakoupíme materiál pro charitní ošetřovatelskou službu a část výnosu použijeme na provoz jednotlivých zařízení Oblastní charity,“ dodala Veselá.