Z celé vybrané částky zůstalo ve Znojmě pětašedesát procent, které se použily například na vybavení a provoz Denního stacionáře svatého Damiána. Zbytek financí byly použity na projekty Diecézní charity Brno nebo humanitární účely.

„Za získané peníze jsme částečně hradili opravu budovy stacionáře, volno časové aktivity pro děti se zdravotním postižením. Přispěli jsme na nákup speciální sedačky určené pro děti s postižením ze Základní školy v Moravském Krumlově a auta pro ošetřovatelskou službu, která zajíždí až do sto dvaceti obcí na Znojemsku,“ řekla koordinátora Diecézní charity ve Znojmě Jana Veselá.

Část zisku byla použita na přístavbu Domova pro matky v tísni, do kterého se již brzy nastěhují první klientky. „Na konci listopadu 2007 již byla budova zkolaudována. V lednu 2008 se budou stěhovat do nového objektu první maminky s dětmi. Každý kdo chce pomoci lidem v nouzi, může jakýmkoliv způsobem přispět,“ uvedla Veselá.