„Text projednali a schválili pověření zástupci znojemského Okrašlovacího spolku, sdružení Občané za Znojmo, Horizont Vranovská Ves a Za Znojmo přívětivější,“ sdělil jeden ze signatářů dopisu, předseda Okrašlovacího spolku Lubomír Černošek.

Zástupci sdružení v dopise připomínají větrné elektrárny v Břežanech a Banticích, které už stojí a fungují. Podle nich zcela narušují veškeré pohledy do krajiny z Národního parku Podyjí a ze Znojma směrem k Pálavě na Mikulovsku.

Text dopisu odsuzuje větrné elektrárny jako celek.

„Novodobé industriální prvky nemají široko daleko žádnou analogii, neznají proporci a přinášejí do malebné krajiny neklid,“ napsali autoři v dopisu.

Připomínají v něm také další záměry staveb větrníků, které investoři dlouhodobě plánují u Chvalovic a také u Vranovské Vsi.

Národní park a park industriální

„Pokud by se plány investorů naplnily, vznikl by na Znojemsku nejhustší větrný park na Moravě, a to ve vzdálenosti pouhých několika málo kilometrů od unikátní znojemské městské památkové rezervace a Národního parku Podyjí. Pro turistický ruch a aspirace Znojma na seznam UNESCO by to mělo dle našeho soudu fatální vliv,“ stěžovali si signatáři.

Svým dopisem hejtmanovi kraje se přihlásili k nedávnému prohlášení znojemské městské rady a zastupitelstva, které požaduje naprostý zákaz stavby větrných elektráren v regionu. Autoři dopisu vyslovili také obavu, zda krajský úřad není proti Znojmu nějakým způsobem zaujatý.
„Jak je možné, že v jiných oblastech kraje, které jsou daleko více poznamenány průmyslovou činností, kraj větrné elektrárny opatrně odmítá, ale na Znojemsku je aktivně povoluje?“ ptali se zástupci sdružení hejtmana a žádají jej o pomoc při ochraně krajiny návštěvníky kraje i pro příští generace.