„Do výboru sněm zvolil starostu Vranova Lubomíra Vedru, starostu Havraníků Bohumíra Pecinu a starostku Horního Břečkova Petru Formanovou,“ informoval starosta Frélich.

Zástupci obcí diskutovali rovněž o záměrech sdružení pro příští rok. „Shodli jsme se, že prioritou sdružení pro nadcházející období bude prosazení toho, aby byl Národní park zřízen zvláštním zákonem, ne jen nařízením vlády jako dosud. Zřizování národních parků zákonem předpokládá platný zákon o ochraně přírody, pro Podyjí ale tato změna není prozatím prioritou ministerstva. To chceme změnit,“ sdělil starosta.

Za svůj úspěch považují zástupci sdružení ponechání rybářského práva na Dyji na území parku rybářskému svazu.

„O získání tohoto práva usilovala správa parku prostřednictvím nového plánu péče. Po důrazných protestech starostů obcí sdružených ve svazku, ministerstvo přehodnotilo svůj původní záměr přenesení rybářského práva na správu parku a ponechá v účinnosti současný stav, kdy rybářské právo vykonává Moravský rybářský svaz prostřednictvím své znojemské organizace,“ podtrhl Frélich.