Součet darovaných peněz byl pro pořadatele z Oblastní charity Znojmo překvapením, ukázal částku 2 miliony 902 tisíc 538 korun. „V této nejisté covidové době je pro mě milé pohlazení po duši, že se opět našlo tolik obětavých lidí, kteří se podíleli na letošní sbírce. Velmi si toho vážím,“ ocenil ředitel charity Evžen Adámek.

Bez dobrovolníků, studentů, skautů, zaměstnanců, farářů a starostů v okrese, kteří věnovali svůj čas by se to podle něj nepovedlo. „Velký dík patří koordinátorovi sbírky Michalovi Martinkovi a jeho neúnavné asistence Jarce Šalomounové,“ vyzdvihl šéf charity i jednotlivce.

Tříkrálová sbírka v okrese Znojmo:

2022: 2 902 538 korun
2021: 1 261 826 korun
2020: 2 519 850 korun

Minule se z Tříkrálové sbírky těšila například malá slečna Ivanka, která trpí od malička dětskou mozkovou obrnou a mentální retardací. „V poslední době jí trápí velké bolesti z ochabení svalstva a ze sbírky jsme jí mohli přispět na speciální rehabilitaci, aby se jí alespoň trochu ulevilo. Současně jsme jí přispěli na bezbariérové řešení koupelny v jejich bytě,“ přiblížil Adámek.

Ze sbírky uhradili organizátoři i část nákladů na pořízení nájezdové plošiny do znojemského Domova pro matky a otce v tísni.

Mezi obcemi zazářili kromě dárců ze samotného Znojma i obyvatelé Hrušovan nad Jevišovkou, darovali třícifernou částku přesahující 116 tisíc korun.