Městskou kasu měl za roky svého působení ve funkci připravit až o desítky milionů korun. A to tím, že opakovaně zadával zakázky stále stejným firmám bez výběrového řízení, dělil zakázky tak, aby nemusel vyhlašovat veřejné soutěže a současně nekontroloval vysoké ceny, za které firmy opravovaly třeba domy. V úterý za to ředitele Správy nemovitostí města Znojma Lubomíra Šedu městští radní odvolali. Chyby v hospodaření městské organizace ukázal audit, který si znojemská radnice nechala zpracovat a který má od začátku léta na stole.

„Auditor nemůže zcela vyloučit, že v některých případech docházelo k porušování Zákona o veřejných zakázkách. Správa nemovitostí umožňovala, aby jednotliví dodavatelé služeb účtovali částky, které neměly oporu v uzavřených smluvních ujednáních a jejichž výše nebyla ze strany Správy nemovitostí kontrolována a porovnávána s aktuálními nabídkami na trhu,“ píše se mimo jiné ve zprávě auditora.

„Současně dle názoru auditora docházelo k realizaci stavebních prací v rozsahu a v cenách, které v celkovém součtu jednotlivých kalendářních let v řádu milionů nebo desítek milionů korun českých mohou přesahovat náklady, které by se skutečně vynaložily, pokud by byli jednotliví dodavatelé vystaveni skutečné soutěži konkurenčních nabídek,“ tvrdí dále zpráva auditora.

„Ve vztahu k osobě ředitele Správy nemovitostí lze uvažovat o odpovědnosti v oblasti jak pracovněprávní, tak i v krajním případě v oblasti trestněprávní,“ jednoznačně ukazuje na konkrétního viníka chyb audit.

Dopadli nejhůře

Právě především kvůli výsledkům auditu se nyní rozhodlo vedení města pod novým starostou Vlastimilem Gabrhelem Šedu odvolat. „Správa v ekonomickém auditu dopadla nejhůř. Stanovení odpovědnosti a vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele je prvním krokem k celkové reorganizaci správy,“ uvedl včera starosta Gabrhel.

Jak dodal, na úrovni rady i koaličních stran jednali již zástupci města o výsledcích auditu několikrát. „Je pro nás důležité vyjasnit si, zda došlo k finanční újmě, kterou bychom dokázali doložit. V takovém případě bychom pak přecházeli k trestním oznámením,“ upozornil starosta.

Zjištění auditu mají podle něj městu pomoci správu stabilizovat a budou také podkladem pro rozhodnutí, jak bude napříště městská organizace zadávat zakázky. „Týká se to samozřejmě otevřenosti radnice a našeho protikorupčního balíčku, aby výběrová řízení byla transparentní a obstála nejen před zákonem, ale i před názorem lidí,“ dodal starosta.

Vedení města chce na správě zavést organizační řád, ve kterém budou jasně stanovené pravomoci a odpovědnost. „Pokud jde o zadávání zakázek, musí se vše odvíjet od jejich velikosti. U menších zakázek se v mnoha městech osvědčily minitendry, které umožní rychlé získání nabídek. Jistě nás nepálí opravy tří žárovek či jednoho umyvadla, ale nás i lidi ve městě nepochybně pálí, když vidí, že se na jednom domě během pěti let třikrát opravuje střecha,“ upozornil starosta.

Do ukončení výběrového řízení a jmenování nového ředitele radní pověřili řízením správy dosavadního ekonoma organizace Tomáše Šturala.

Tajemníkova vina

Lubomír Šeda měl včera pracovní volno, v kanceláři tak nebyl k zastižení. Celý den nebral ani svůj mobilní telefon, jeho vyjádření se tak redakci nepodařilo získat.

Před auditory ale nicméně svaloval vinu především na extajemníka Vladimíra Krejčíře. „Ve všech případech dělení zakázek ředitel Správy nemovitostí odkazoval na pokyny bývalého tajemníka znojemského městského úřadu Vladimíra Krejčíře. Tato výmluva ovšem nemůže obstát, neboť Správa nemovitostí je příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou, v jejímž čele stojí ředitel jako statutární orgán,“ napsal do závěrečné zprávy auditor.

Město Znojmo ještě pod vedením starosty Zbyška Kaššaie prezentovalo výsledky auditu na tiskové konferenci koncem července. Kaššai jako jedny z hlavních úlovků svého protikorupčního boje tehdy prezentoval odvolanou vedoucí majetkového odboru Renatu Horákovou a šéfa IT oddělení Karla Šedivého. Ti následně přišli o zaměstnání. Horáková dokonce musela opustit místo řadové archivářky, kam ji kvůli její odbojnosti odsunul extajemník Vladimír Krejčíř.

Ten je nyní obviněn z ovlivňování veřejných soutěží a přijímání úplatků v celkové výši kolem jednoho a půl milionu, hrozí mu až dvanáct let ve vězení. Horákovou dnes u soudu čeká pracovněprávní spor. Kvůli svému vyhazovu totiž zažalovala radnici.