Před vlastním odběrem vyplní dárce dotazník a poučení dárce, následuje vyšetření lékařem a vlastní odběr krve. Odběr krve trvá necelých deset minut a odebírá se asi 450 mililitrů krve.

Do Vysočan se přes Bítov ani kolem Cornštejna nedá projet. Objížďka bude trvat nejméně do června roku 2020. V uzavřeném úseku padá kamení na silnici.
Zákaz pro řidiče, vstup na vlastní nebezpečí pro chodce. Na silnici padá kamení