„Konkrétně v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Výstava dle sdělení Moravské galerie v Brně představí fenomén designu od jeho zrodu v období první průmyslové revoluce po současnost,“ informoval server Úřadu pro zastupování státu, který předměty po zesnulé převedl Moravské galerii.