„Sirény se rozezní v konkrétních obcích v konkrétních intervalech a to podle toho, jak by se šířil radioaktivní oblak. Cvičení bude ve větším rozsahu pokračovat v terénu až zítra,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Hasiči tak dnes alespoň uspořádají odpoledne pro děti. „Ve Vémyslicích jim předvedeme prvky protipožární ochrany,“ doplnil Haid.

Cvičení Zóna 2008 bylo zahájeno ve středu ráno. Připravilo je Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Cvičení, jež bude probíhat až do pátku, má prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí.

„Zóna 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii naší země, celkem se ho zúčastní více než pět set osob a zhruba padesát kusů techniky. Do cvičení bude zapojeno více než padesát subjektů na úrovni centrální, krajské i obecní. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady, zatímco dřívější prověrky měly spíše regionální charakter. Cvičení jsme připravovali více než rok a věřím, že splní svůj účel,“ popsal generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Miroslav Štěpán, který celé cvičení řídí.