Po zahájení prací bude silnice uzavřená i pro majitele chat s povoleným příjezdem od Lančova přes Cornštejn. Pokud dovolí počasí, mají práce skončit do konce února.