„Při přípravě harmonogramu jsme zohlednili skutečnost, že v období prázdnin bývá pravidelně zájem rodičů o umístění jejich dětí do mateřských školek nižší. Proto využíváme tuto dobu především k dlouhodobě plánovaným opravám školek," uvedl místostarosta Jan Grois.

V letošním roce bude v letních měsících probíhat dokončení zateplení budov mateřských školek na náměstí Armády a na ulici Dělnická. Podle Groise budou pravděpodobně zahájeny v první polovině srpna také práce na zateplení budov mateřských školek na ulici Pražská a Holandská. Rodiče jsou o provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen informováni ředitelkami.

VOJTĚCH SMOLA