Akce začne v jedenáct hodin dopoledne mší svatou. Bude ji celebrovat kardinál Dominik Duka. Mše se uskuteční v Kostele Všech svatých v Moravském Krumlově.

Následuje zahájení na zámeckém nádvoří. Od dvou hodin odpoledne promluví představitelé města, kraje i jiných sociálních podniků.

Kromě občerstvení, kávy, nabídky vín,  Fler jarmarku a dílniček pro děti bude k dispozici i stánek RoKytky, kde jeho zakladatelé představí smysl podniku. „Zároveň zahájíme prodej drobných dárkových předmětů, které vznikaly právě pro RoKytku. Prodej pomůže usnadnit sociálnímu podniku start, který je stanovený oficiálně na 1. července," pozvali pořadatelé.

Slavnostní odpoledne umocní koncert písničkáře Pavla Helana, který začne ve tři hodiny.

| Video: Youtube

Víkend otevřených zahrad

Součástí celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad je i prohlídka bývalého zámeckého zahradnictví v Moravském Krumlově. Právě jeho záhony Ro-Kytka obdělává. Zahradnictví bude přístupné po celý den, od jedné do šesté hodiny odpoledne bude k dispozici občerstvení a zájemci mohou využít možnosti komentovaných prohlídek.

Zahradnictví tvoří dům zahradníka, bývalé konírny a budova skleníku umístěná mezi nimi. Nachází se hned v těsném sousedství silnice, která vede Zámeckou ulicí. Z druhé strany přiléhá k řece Rokytné.

Co je sociální podnikání?

Sociální podnikání si klade za cíl zajistit handicapovaným lidem stejnou životní úroveň, kterou naše společnost poskytuje lidem bez omezení. Přímými klienty Ro-Kytky se stanou lidé s handicapem, pro které je těžké začlenit se do běžného života a stát se soběstačnými.

Druhou skupinou klientů jsou firmy, které se rozhodly nebo jsou ze zákona povinny, pokud mají více než pětadvacet pracovníků, zaměstnat znevýhodněné lidi a často nemají možnost vhodných pracovních míst. Sociální podnik tyto lidi zaměstná namísto firmy. Zdroj: sociální sítě Sociální podnik Ro-Kytka Moravský Krumlov

Kolpingova rodina

Organizace je zaměřená na sociální a komunitní práci. Jejím cílem je podporovat sociální podnikání, poskytovat vzdělávací a kulturní programy a aktivně se podílet na rozvoji místní komunity.

Sbírka na Donio

Na start sociálního podniku přivítají jeho zakladatelé peníze do začátku. Na portálu Donio proto běží sbírka.