Pokračování stavby silničního obchvatu města Znojma mizí v čím dál hustší spleti sporů, odvolání a úředních procedur. Již zbudovaná část silnice přišla nejnověji z rozhodnutí soudu o územní rozhodnutí a bezprostředně navazující křižovatka sice získala stavební povolení, ale oponenti chystají odvolání.

O zrušení územního rozhodnutí pro obchvat rozhodl brněnský krajský soud v květu. Informovala o tom ČT24. „Rozhodnutí soudu považujeme za spravedlivé. Byla chyba, že ředitelství silnic nemělo celou stavbu připravenou a postupovalo dál, přestože vědělo o výhradách, které ke stavbě jsou,“ řekla šéfka sdružení Obchvat Lenka Poláková.

Zrušené územní rozhodnutí

Soud podle ní zrušil územní rozhodnutí na první stavbu obchvatu.

„Naším klíčovým argumentem, který soud přijal, bylo to, že úředníci nemohli používat výsledky posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) z poloviny devadesátých let. Jednak už nebyly platné, jednak ředitelství silnic změnilo typ křižovatek na mimoúrovňové,“ dodala Poláková.

Takzvaná první stavba je v úseku od silnice na Únanov nad znojemskou nemocnicí po zahrádky u silnice na Suchohrdly zatím jedinou hotovou částí obchvatu. Ředitelství silnic v těchto dnech získalo zatím nepravomocné stavební povolení na mimoúrovňovou křižovatku navazující na začátek zbudované silnice.

„Proti povolení se odvoláme a pro druhou stavbu platí to samé co pro první v tom, že i územní rozhodnutí pro ni se opírá o neplatnou EIA,“ dodala Poláková.

Úředníci zatím nechtějí příliš hodnotit, co bude rozhodnutí soudu pro další vývoj kolem obchvatu znamenat. „Zprávy máme zatím jen z médií, bez podrobnějších informací nemohu zatím celou věc komentovat. K druhé stavbě lze říci, že běží stavební řízení,“ sdělila Věra Hoderová z brněnské správy Ředitelství silnic a dálnic.

Příliš mnoho staveb

Podle mluvčí znojemské radnice je právní situace kolem obchvatu velmi složitá. „Na obchvat města Znojma včetně obslužných silnic a dalších staveb bylo vydáno různými úřady několik územních rozhodnutí, na samotnou silnici jako takovou toto rozhodnutí dokonce vydával krajský úřad, ne městský úřad ve Znojmě,“ uvedla mluvčí Denisa Šipošová.

Upozornila přitom, že úvahy o dalším postupu komplikuje i složité členění stavby. „Jelikož je obchvat rozdělen na několik staveb a ty pak ještě na etapy, mohou se další kroky lišit podle toho, kde již stavba začala a kde ještě ani není vydané stavební povolení,“ dodala mluvčí.

Znojemský radní Jiří Kacetl označil poslední vývoj kolem obchvatu za nešťastný.

„Je smutné, že u tak významné stavby byla v předchozích letech zanedbána příprava. Město jistě připraví nějakou právní analýzu. Naší prioritou je postupovat co nejrychleji, protože odklon zejména kamionů je už naléhavě potřeba,“ zdůraznil Kacetl.