Sedmatřicetiletý zdravý muž, Roman Vránek, podstoupil před pěti lety ve znojemské nemocnici operaci slepého střeva. O tom, zda a kdo nese odpovědnost za to, že po devíti dnech zemřel, jednal znojemský soud.

Státní zástupkyně vinila z nedbalostního ublížení na zdraví primáře znojemské chirurgie Pavla Čavojce a jeho zástupce Petra Vránka.

„Obžaloba vycházela ze zjištění znalců. Ti se jednoznačně vyjádřili, že postup při ošetřování nebyl v souladu se základními zásadami poskytování lékařské péče,“ uvedla státní zástupkyně Jarmila Goldová. Znalci posuzovali postup znojemských chirurgů pro krajský úřad a pro lékařskou komoru. Ta po svém šetření oba žalované lékaře na rok podmíněně vyloučila, trest jim již uplynul.

Ve svých výpovědích před soudem Čavojec i Vránek obvinění, že opomněli některá základní vyšetření a pozdě reagovali na změny jeho stavu, odmítli. „Z pozice primáře chirurgie přijímám odpovědnost za provoz oddělení a tím i za léčení každého pacienta. Obžalobu a zavinění v tomto případě musím ovšem odmítnout,“ řekl soudu Čavojec.

Dodal, že v chirurgii nastávají případy, kdy přes veškerou snahu nekončí léčba dobře. „Onemocnění Romana Vránka provázelo mnoho atypických stavů. Podobný případ jsem ve své šestatřicetileté praxi nezažil,“ dodal Čavojec.

Na žádost obhajoby posoudil postup znojemských lékařů jako znalec profesor Pavel Pafko. „Neshledal jsem pochybení. Neznám žádnou statistiku, která by vykazovala nulovou úmrtnost při operacích slepého střeva,“ uvedl Pafko.

Soudu řekl, že znojemští lékaři postupovali lege artis, tedy podle pravidel a v souladu s obvyklými léčebnými postupy. „Nemocný podlehl prudké infekci, jimž podlehne podle světových statistik polovina až téměř tři čtvrtiny postižených,“ upozornil.

Tvrzení znalců nepřekvapila zmocněnce pozůstalých Ludvíka Ševčíka. „Pro řízení týkající se lékařů a jejich práce je typická velká profesní solidarita. V tomto případě je velmi zajímavé, že před tím, než se dostal k soudu, bylo několikrát potvrzeno závažné pochybení ze strany obžalovaných. To bylo před tím, než předložila své důkazy a povolala svědky obhajoba,“ řekl Ševčík.

Rodina zesnulého vede s brněnskou a znojemskou nemocnicí soudní spor o odškodnění za smrt Romana Vránka.

Soudce Miroslav Nahodil nakonec Pavla Čavojce a Petra Vránka viny zprostil. „Soud dospěl k závěru, že se skutek, pro který byli žalováni, nestal,“ konstatoval soudce. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou a možnost odvolání zváží po doručení písemného rozsudku.Kvůli pooperačním komplikacím prodělal posléze dvě další operace a nakonec po devíti dnech od prvního zákroku zemřel v brněnské nemocnici. Státní zástupkyně na základě znaleckých posudků vinila lékaře, že při péči o pacienta zanedbali některá vyšetření a pozdě reagovali na změny jeho stavu.

Tím se měli dopustit nedbalostního ublížení na zdraví z následkem smrti. Soudce Miroslav Nahodil ovšem dospěl k závěru, že výpovědi svědků a znalců obžalobu zásadně zpochybnili a oba lékaře zprostil viny. Státní zástupkyně o případném odvolání rozhodne po prostudování písemného rozsudku.