Pravidla soutěže:

1.      Odpovědi na položené otázky zasílejte na email: starosta@jevisovice.cz. Odpověď bude vždy v předmětu emailu označena:  Soutěž o zájezd. V soutěžním emailu budou vždy uvedeny následující údaje: jméno, příjmení, bydliště.

2.      Do losování bude zařazena každá správná odpověď na jednotlivou otázku, došlá do 12:00 dne 18.8.2012. Ze správných odpovědí bude vylosován výherce. Losování bude provedeno z neprůhledné nádoby, po vložení všech výherních odpovědí.

3.      Je nutno, aby si výherce převzal výhru přímo na místě. Pokud se nedostaví na ústní výzvu pořadatele a výhru nepřevezme bezprostředně po vylosování na Jevišovických slavnostech, má město Jevišovice právo losovat znovu a to do okamžiku, než si vylosovaný přítomný výherce výhru převezme.