Soutěžící mohou odpovídat na sedm otázek, které v těchto dnech zveřejňujeme ve Znojemském deníku. Všechny otázky se týkají románu Suchý Čert od Václava Jaši. I ke čtvrté z nich se vztahuje následující ukázka z knihy:

Z Brna přivezli chorého hejtmana téměř bezduchého. Složili ho na lože. Smrt se přiblížila a postavila se k jeho loži. Mlčky odpočíval, nevrle odmítal zvědavce a příchozí. Ale jednoho rána dal zavolati k sobě oba syny, aby se s nimi rozloučil. Když slyšel, že vešli,  otočil k nim slepou hlavu. Dlouho přemýšlel, než promluvil:

„Můj bratr Jindřich a vy snad jediní, jako krev mé krve, jste aspoň někdy chápali moje záměry. Doufám, že až mne budou cizí lidé proklínat, že moje krev bude aspoň mlčet. Moji předkové pokryli sebe i svůj rod ctí a slávou. Byl jsem veden stejnou ctižádostí. Sotva jsem se vybatolil z plenek, líbil se mi kůň a meč. Jako odrostlého panošíka kladli mne jiným za vzor. Když jsem zmužněl, tepal ve mně silný život. Nakonec se nenaplnil podle tužeb mládí. Po svém vítězství ve Znojmě nad mocnými vladaři byl jsem pokořen. Jen na chvíli jsem umdlel a byl jsem vyvrácen z kořenů zlostí nepřátel jako strom vichřicí. Nakonec také moji přátelé jeden po druhém mne opouštěli. V nejtěžších chvílích jen můj bratr Jindřich a někteří členové našeho rodu trvali po mém boku. Moji nepřátelé nakreslili potomkům mou podobu jako loupežníka. Spílají mi – prý pro mé pekelné skutky a 161 rouhání. Loucký opat a jeho řeholníci straší mnou ženy i děti od Brna až za rakouskou hranici."

Otázka zní: Kdy zemřel Hynek z Kunštátu a Jevišovic?
a)    1405
b)    1406
c)    není známo

Odpověď zasílejte na e-mail starosty Pavla Málka: starosta@jevisovice.cz.

Správné odpovědi postoupí do závěrečného losování, které se uskuteční v sobotu po osmé hodině večer na Jevišovických slavnostech.

Slavnosti se letos ponesou v duchu country. Vystoupí skupiny Sešup Znojmo, Sakrapes, večer pak Fešáci s Michaelou Tučnou i Petrem Novotným. Vstup je zdarma.