Soutěžící mohou odpovídat na sedm otázek, které v těchto dnech zveřejňujeme ve Znojemském deníku. Všechny otázky se týkají románu Suchý Čert od Václava Jaši. I k šesté z nich se vztahuje následující ukázka z knihy:

„Před obědem byli hosté v jídelní síni uvítáni hradní paní. Choť Hynka, paní Anežka, rodem z Deblína, byla žena zralého věku, jemná a ušlechtilého chování. Po jejím boku stále její neť, panna Katruše ze Mstěnic. Jako stráž doprovázeli obě ženy dva sliční pacholíci, synkové pana z Kunštátu, Hynek a Boček. Oba panošíkové, matčina radost a chlouba.

Když mladý Vok z Holštejna spatřil po boku hradní paní sličnou Katruši, zneklidněl a pobledl prudkým vzrušením. Ustrnul jako mladý a zanícený mnich, jemuž se náhle otevřela nebesa a on uzřel v záři oblaků jasné a vytoužené zjevení. Viděl pouze ji. Jeho oči i srdce jsou plny spanilého zjevu panny. Ta je zralejší a zdá se mu mnohem ještě sličnější než loni, kdy ji za návštěvy v Jevišovicích viděl naposled. Její dvacetiletá krása dospěla k dokonalému rozkvětu. Je z těch ţen, jejichž úsměv a každý pohyb poutá bezděky k sobě všechny mužské oči. Jak jde nyní s paní Anežkou ke stolu, každý její pohyb dává tušit pod splývavým rouchem pružné tvary ženské mladosti. Pobožný Vok je zmaten a vzrušeně ji polyká očima."

Otázka zní: Kde najdeme Mstěnice?

a) U Moravského Krumlova

b) U Hrotovic

c) Jedná se o český název osady blízko Retzu

Odpověď zasílejte na e-mail starosty Pavla Málka: starosta@jevisovice.cz.

Správné odpovědi postoupí do závěrečného losování, které se uskuteční v sobotu po osmé hodině večer na Jevišovických slavnostech. Pravidla soutěže jsou na webu Znojemského deníku.

Slavnosti se letos ponesou v duchu country. Vystoupí skupiny Sešup Znojmo, Sakrapes, večer pak Fešáci s Michaelou Tučnou i Petrem Novotným. Vstup je zdarma.