Soutěžící mohou odpovídat na sedm otázek, které v těchto dnech zveřejňujeme ve Znojemském deníku. Všechny otázky se týkají románu Suchý Čert od Václava Jaši. I k sedmé a zároveň poslední z nich se vztahuje následující ukázka z knihy:

"Ješek Sokol bije čelem proti houfu Uhrů. Vletěl mezi ně jako ostříž do hejna holubů. Ej, to byl řež po chuti pana z Lamberka. Řady uherských koní se pod údery jeho jízdy ohýbají jako pruty, až to bylo rytíři poněkud nepříjemné. Klel, pohansky klel do Perunů a Jupiterů.

To zaklení mu přineslo štěstí. Před jeho brůnou se mihl vůdce uherské jízdy. Spatřil Sokola z Lamberka a podle lesku pancíře poznává vojvodu a žene koně k němu. Dva meče kmitaly v slunci jako blesky. Ale najednou Uher v sedle kolísá, klesá a nakonec padá raněn z koně. Jak se šinul k zemi, zachytil jej pan Sokol levicí za plášť k sobě do sedla. Vítězný ryk zahlaholil z hrdel Lamberkových jezdců radostí nad tím sekáčským a jezdeckým kouskem.

Vše se seběhlo bleskurychle, jako když krahujec zatne pařát i zobák do hřbetu lapené oběti.

Ale Ješek Sokol nejen bojoval, jeho rozkazy šlehaly po bojišti podobny bleskům vyrážejícím z hustého dýmu. Všechno viděl, každou možnost vlastních i slabiny nepřátelovy a využil jich."

Otázka zní: Jan (Ješek) Sokol z Lamberka zemřel v roce 1410 nedlouho po bitvě u:

a) Grunwaldu

b) Kresenbrunu

c) Prahy

Odpověď zasílejte na e-mail starosty Pavla Málka: starosta@jevisovice.cz.

Správné odpovědi postoupí do závěrečného losování, které se uskuteční v sobotu po osmé hodině večer na Jevišovických slavnostech. Pravidla soutěže jsou na webu Znojemského deníku.

Slavnosti se letos ponesou v duchu country. Vystoupí skupiny Sešup Znojmo, Sakrapes, večer pak Fešáci s Michaelou Tučnou i Petrem Novotným. Vstup je zdarma.